บริการบนบก

โครงการบนบกต้องใช้แรงงานที่มีทักษะสูงในการก่อสร้างและการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ โซเด็กซ์โซ่ให้บริการแก่ผู้คนจำนวนหลายพันคนที่ทำงานและพักอาศัยในแคมป์งานบนบกทั่วโลก อาทิ เหมืองแร่ในแอฟริกา อเมริกาใต้ และออสเตรเลีย โครงการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่นิคมอุตสาหกรรม ราส ลาฟฟาน ประเทศกาตาร์ แหล่งสกัดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดานในสหรัฐอเมริกาแผ่นดินใหญ่ นอกจากนี้โซเด็กซ์โซ่ยังให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชน ตั้งแต่วัยก่อนเรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สามารถเติบโตตามเส้นทางของพวกเขาไปสู่การเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ และเพื่อช่วยให้เยาวชนประสบความสำเร็จในด้านวิชาการ โซเด็กซ์โซ่ได้สนับสนุนการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดี ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตและการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการประสบความสำเร็จของพวกเขา

 

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่

โซเด็กซ์โซ่นำเสนอภาวะสุขภาพดีในรูปแบบใหม่