สารพัดช่าง

สารพัดช่าง

โซเด็กซ์โซ่มุ่งมั่นที่จะรับรองความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีที่สุดให้แก่พนักงานและลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ เดินทะเล และวิศวกรรมกับการก่อสร้าง ของบริษัท

ช่างเทคนิคซึ่งผ่านการอบรมหลากหลายด้านของเราจะดูแลด้านประปา ช่างไม้ บ่อดักไขมัน และกำจัดแมลง ในห้องครัว โรงอาหาร และพื้นที่สวัสดิการของพนักงานบนไซต์งานนอกชายฝั่งของลูกค้า นอกจากนี้ โซเด็กซ์โซ่ยังให้บริการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันและซ่อมแซมอุปกรณ์ของลูกค้าอีกด้วย
 

การบริหารทรัพยากรกายภาพด้านเทคนิค

ด้วยความช่วยเหลือจากแผนกเทคนิคบนชายฝั่งของเรา ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของโซเด็กซ์โซ่จึงสามารถดูแลด้านการบำรุงรักษาระบบต่างๆ บริเวณที่พัก เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า และงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการอื่นๆ

การออกแบบและต่อเติมไซต์งานนอกชายฝั่ง

โซเด็กซ์โซ่สามารถปรับปรุงการใช้สอยพื้นที่จำกัดบนไซต์งานนอกชายฝั่งที่มีอยู่แล้วของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมื่อต่างๆ เช่น ความสะดวกสบายในห้องพัก พื้นที่สันทนาการ การอัพเกรดห้องครัว และการออกแบบห้องอาหาร

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่

CORPORATE SERVICES

Sodexo gardener2

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการอื่นๆ ของเราสำหรับไซต์งานนอกชายฝั่งของคุณ (สำนักงาน ฐานสนับสนุนการปฏิบัติการ โรงกลั่นน้ำมัน...)