บริการนอกชายฝั่งทะเล

เนื่องจากการสับเปลี่ยนตำแหน่งงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพนักงานของคุณ โซเด็กซ์โซ่จึงตั้งใจพัฒนาบริการด้านคุณภาพชีวิตเพื่อทำให้ช่วงเวลาที่ต้องอยู่ห่างไกลบ้านของพนักงานมีความสะดวกสบายมากเท่าที่เป็นไปได้ โซเด็กซ์โซ่ อมฤต คือผู้ให้บริการซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มบริษัทด้านน้ำมันและสำรวจก๊าซในประเทศไทย

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่