ออกแบบพื้นที่

ออกแบบพื้นที่

เมื่อเวลาผ่านไป บริษัทต่างๆ ย่อมมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา กิจกรรมทางธุรกิจย่อมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกับความต้องการด้านพื้นที่และอุปกรณ์ใช้สอยในสำนักงาน เพื่อให้การเติบโตและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจแผนใหม่ดำเนินไปอย่างราบรื่น บริษัทจึงมักต้องทำการย้ายสำนักงานหรือตกแต่งสำนักงานใหม่ โซเด็กซ์โซ่ตระหนักดีถึงความจำเป็นดังกล่าวและให้พัฒนาบริการที่ให้การสนับ สนุนการพัฒนาดังกล่าวในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและติดตั้งพื้นที่ทำงาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนไป

ออกแบบห้องครัว

เรามีประสบการณ์ที่ยาวนานในด้านการออกแบบและขั้นตอนเกี่ยวกับการออกแบบห้อง ครัวเต็มรูปแบบ รวมถึงการติดตั้งห้องครัวจนเสร็จสมบูรณ์ ปัจจัยสำคัญที่เราคำนึงถึงในการออกแบบห้องครัวได้แก่ การใช้สอย ความปลอดภัย อายุการใช้งาน และโครงสร้างราคา

บริการอื่นๆ

โภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดี

การรับประทานคือส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน เพราะเรามักเชื่อมโยงช่วงเวลารับประทานอาหารกับความสุข บทสนทนาฉันท์มิตร และสุขภาพแข็งแรง

ศูนย์ฟิตเนส

การดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอคือหัวใจสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและความรู้สึกสงบสุข และความแข็งแรงสมบูรณ์อันเกิดขึ้นจากสุขภาพที่ดี

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่