โภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดี

โภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดี

การรับประทานคือส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน เพราะเรามักเชื่อมโยงช่วงเวลารับประทานกับความสุข บทสนทนาฉันท์มิตร และสุขภาพแข็งแรง จากความเชื่อนี้ โซเด็กซ์โซ่จึงได้พัฒนาบริการอาหารที่ออกแบบพิเศษและมีความหลากหลายขึ้น

โรงอาหารพนักงาน

นอกจากการออกแบบและนำเสนอเมนูอาหารที่หลากหลาย ครบถ้วน และมีสมดุลแล้ว โซเด็กซ์โซ่ยังช่วยให้พนักงานได้รับประโยชน์จากการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดีอีกด้วย

ในประเทศไทย เราไม่เพียงเตรียมอาหารให้พนักงานของคุณเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความสำคัญด้านสุขภาพ โภชนาการ และการดำเนินชีวิตที่กินดีอยู่ดีอีกด้วย ปัจจัยทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยโรงอาหาร อาหาร และการออกแบบเมนูถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับพนักงานของคุณโดยเฉพาะ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพดีในที่ทำงานคือหนึ่งในกุญแจสำคัญที่โซเด็กซ์โซ่ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานของคุณ

บริการจัดเลี้ยง

จากแนวโน้มความต้องการสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตอย่างมีสุขภาพดีที่เพิ่มมากขึ้น บริการจัดเลี้ยงของเราจะช่วยทำให้ขั้นตอนการจัดเตรียมอาหารและจัดเลี้ยงสำหรับการประชุมภายใน ประชุมกับลูกค้า หรืองานเลี้ยงของบริษัทสามารถทำได้อย่างง่ายดาย

บริการอื่นๆ

ศูนย์ฟิตเนส

การดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอคือหัวใจสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและความรู้สึกสงบสุข และความแข็งแรงสมบูรณ์อันเกิดขึ้นจากสุขภาพที่ดี

ออกแบบพื้นที่

เมื่อเวลาผ่านไป บริษัทต่างๆ ย่อมมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา กิจกรรมทางธุรกิจย่อมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกับความต้องการด้านพื้นที่และอุปกรณ์ใช้สอยในสำนักงาน

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่