งานบริหารโครงการ

งานบริหารโครงการ

การออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารอาคารสำนักงาน จำเป็นต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยไม่สามารถมองข้ามได้เนื่องจากเป็นการรับรองความปลอดภัยและสะดวกสบายของผู้ที่ทำงานในอาคาร และยังเป็นการควบคุมงบประมาณที่ดีที่สุดทางหนึ่งอีกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและผู้จัดการงานก่อสร้างของโซเด็กซ์โซ่จะให้ความช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ในทุกขั้นตอนของโครงการ บริษัทรับผิดชอบดูแลด้านงานก่อสร้าง รับรองการทำงานที่เหมาะสมของพื้นที่การใช้งานทั้งหมด และลดค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการในอนาคตด้วยการเสริมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับธรรมชาติตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ

บริการอื่นๆ

บำรุงรักษาและรักษาสภาพ

การดูแลรักษาอาคารของบริษัทจำเป็นต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิคในระดับสูง

การจัดการด้านพลังงาน

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการลดปริมาณการบริโภคพลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของลูกค้า พร้อมกับพัฒนาสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน

การปรับภูมิทัศน์และดูแลรักษาพื้นที่

สถานทีทำงานคือปัจจัยสำคัญด้านความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตของพนักงาน

ทำความสะอาด

ขั้นตอนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อของเรามีความเคร่งครัดเทียบเท่ามาตรฐานระดับนานาชาติที่เข้มงวดที่สุด

การซักรีด

ที่โซเด็กซ์โซ่ เรามีประสบการณ์ยาวนานด้านการบริหารจัดการห้องผ้าและการซักรีดอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่