บำรุงรักษาและรักษาสภาพ

บำรุงรักษาและรักษาสภาพ

อาคารบริษัทต่างๆ ในปัจจุบันถูกออกแบบให้มีความละเอียดซับซ้อน และติดตั้งเทคโนโลยีต่างๆ ไว้มากมาย ดังนั้นการดูแลรักษาอาคารจึงจำเป็นต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิคขั้นสูงในด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมสภาพภูมิอากาศ ลิฟต์ขนส่ง ระบบไฟฟ้า และระบบสารสนเทศ

อาคารสถานที่ได้รับการดูแลอย่างดีและทีมงานผู้เชี่ยวชาญซึ่งพร้อมให้บริการเสมอ

ด้วยทักษะความชำนาญที่หลากหลาย โซเด็กซ์โซ่จึงได้พัฒนาระบบบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ขึ้นจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ทีมงานสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่ราบรื่นของทุกบริษัท ทีมงานของเราจะร่วมทำงานเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัทลูกค้าและพร้อมให้บริการตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานมีความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลด้านเทคนิคในอาคารของลูกค้าเป็นอย่างดี และสามารถตอบสนองต่อปัญหาใดๆ ได้อย่างทันท่วงที

โซเด็กซ์โซ่ให้บริการด้านการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันความเสียหายและบำรุงรักษาสภาพอาคารทั้งเก้าแห่งของบริษัท บางกอกแลนด์ (มหาชน) จำกัด ในกรุงเทพ ประเทศไทย โดยมีพนักงานมากกว่า 200 คน ทำงานประจำอยู่ที่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค, อิมแพ็ค ฟอรั่ม, อิมแพ็ค แอรีน่า, หอประชุม อิมแพ็ค ชาร์เลนเจอร์, เลควิว คอนโดมิเนียม และดับเบิ้ล เลค คอนโดมิเนียม

บริการอื่นๆ

งานบริหารโครงการ

การออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารอาคารสำนักงาน จำเป็นต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

การจัดการด้านพลังงาน

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการลดปริมาณการบริโภคพลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของลูกค้า พร้อมกับพัฒนาสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน

การปรับภูมิทัศน์และดูแลรักษาพื้นที่

สถานทีทำงานคือปัจจัยสำคัญด้านความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตของพนักงาน

ทำความสะอาด

ขั้นตอนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อของเรามีความเคร่งครัดเทียบเท่ามาตรฐานระดับนานาชาติที่เข้มงวดที่สุด

การซักรีด

ที่โซเด็กซ์โซ่ เรามีประสบการณ์ยาวนานด้านการบริหารจัดการห้องผ้าและการซักรีดอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่