การซักรีด

การซักรีด

ที่โซเด็กซ์โซ่ เรามีประสบการณ์ยาวนานด้านการบริหารจัดการห้องผ้าและการซักรีดอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญของเราใช้เทคนิคสมัยใหม่เพื่อบรรลุคุณภาพระดับสูงสุดในการทำงานและควบคุมต้นทุนการดำเนินงานไปพร้อมกัน

การรักษาสุขอนามัยที่ดี

การซักรีดที่สะอาดหมดจดคือหัวใจสำคัญในการปกป้องผู้ป่วยจากการติดเชื้อใดๆ เช่นเดียวกับชื่อเสียงของโรงพยาบาลในด้านการมีมาตรฐานสุขอนามัยที่เข้มงวด โซเด็กซ์โซ่พัฒนาบริการคุณภาพสูงนี้โดยการเข้าไปดูแลด้านการซักรีดโดยตรง หรือผนวกกำลังการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถาบันต่างๆ ในท้องถิ่น

บริการอื่นๆ

บำรุงรักษาและรักษาสภาพ

การดูแลรักษาอาคารของบริษัทจำเป็นต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิคในระดับสูง

งานบริหารโครงการ

การออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารอาคารสำนักงาน จำเป็นต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

การจัดการด้านพลังงาน

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการลดปริมาณการบริโภคพลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของลูกค้า พร้อมกับพัฒนาสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน

การปรับภูมิทัศน์และดูแลรักษาพื้นที่

สถานทีทำงานคือปัจจัยสำคัญด้านความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตของพนักงาน

ทำความสะอาด

ขั้นตอนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อของเรามีความเคร่งครัดเทียบเท่ามาตรฐานระดับนานาชาติที่เข้มงวดที่สุด

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่