การปรับภูมิทัศน์และดูแลรักษาพื้นที่

การปรับภูมิทัศน์และดูแลรักษาพื้นที่

สถานที่ทำงานคือปัจจัยสำคัญด้านความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตของพนักงาน นอกจากนี้มันยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทให้กับผู้มาเยือนอีกด้วย เริ่มต้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สวนหย่อมทั้งภายนอกและภายในอาคารยังเป็นพื้นที่ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถนั่งพัก ผ่อนคลาย และเติมพลังให้กับตัวเองได้อีกด้วย

โซเด็กซ์โซ่รับหน้าที่ด้านการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาสถานที่ให้ลูกค้า เพื่อรางพื้นที่ซึ่งสะอาดสวยงามให้ทุกคนสามารถเพลิดเพลินได้ในทุกฤดู บริการดูแลรักษาสถานที่ครอบคลุมพื้นที่ทางเข้าอาคาร สนามด้านใน ระเบียง และการตกแต่งด้วยไม้ประดับรอบสถานที่

บริการอื่นๆ

บำรุงรักษาและรักษาสภาพ

การดูแลรักษาอาคารของบริษัทจำเป็นต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิคในระดับสูง

งานบริหารโครงการ

การออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารอาคารสำนักงาน จำเป็นต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

การจัดการด้านพลังงาน

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการลดปริมาณการบริโภคพลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของลูกค้า พร้อมกับพัฒนาสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน

ทำความสะอาด

ขั้นตอนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อของเรามีความเคร่งครัดเทียบเท่ามาตรฐานระดับนานาชาติที่เข้มงวดที่สุด

การซักรีด

ที่โซเด็กซ์โซ่ เรามีประสบการณ์ยาวนานด้านการบริหารจัดการห้องผ้าและการซักรีดอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่