การจัดการด้านพลังงาน

การจัดการด้านพลังงาน

โซเด็กซ์โซ่เข้าใจดีว่าการประหยัดพลังงานแบบยั่งยืนจะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากปฏิบัติตามกระบวนการแบบเบ็ดเสร็จมากกว่าการทำทีละขั้นตอน ดังนั้นเราจึงมีนโยบายให้ผู้เชี่ยวชาญของเราออกแบบระบบจัดการพลังงานขึ้นเพื่อช่วยให้หุ้นส่วนของเราสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของพวกเขาได้สำเร็จ

 

 

บริการอื่นๆ

บำรุงรักษาและรักษาสภาพ

การดูแลรักษาอาคารของบริษัทจำเป็นต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิคในระดับสูง

งานบริหารโครงการ

การออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารอาคารสำนักงาน จำเป็นต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

การปรับภูมิทัศน์และดูแลรักษาพื้นที่

สถานทีทำงานคือปัจจัยสำคัญด้านความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตของพนักงาน

ทำความสะอาด

ขั้นตอนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อของเรามีความเคร่งครัดเทียบเท่ามาตรฐานระดับนานาชาติที่เข้มงวดที่สุด

การซักรีด

ที่โซเด็กซ์โซ่ เรามีประสบการณ์ยาวนานด้านการบริหารจัดการห้องผ้าและการซักรีดอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่