ทำความสะอาด

ทำความสะอาด

ความสะอาดคือสิ่งสำคัญที่สุด จากพื้นที่สาธารณะไปจนถึงห้องส่วนบุคคล ขั้นตอนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อของเรามีความเคร่งครัดเทียบเท่ามาตรฐานระดับนานาชาติที่เข้มงวดที่สุด เจ้าหน้าที่เทคนิคของเราใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการฆ่าเชื้อ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อหลีกเลี่ยงการกระจายของแบคทีเรียและรับรองความปลอดภัยของทุกคนในสถานที่ทำงาน

 

 

บริการอื่นๆ

บำรุงรักษาและรักษาสภาพ

การดูแลรักษาอาคารของบริษัทจำเป็นต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิคในระดับสูง

งานบริหารโครงการ

การออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารอาคารสำนักงาน จำเป็นต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

การจัดการด้านพลังงาน

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการลดปริมาณการบริโภคพลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของลูกค้า พร้อมกับพัฒนาสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน

การปรับภูมิทัศน์และดูแลรักษาพื้นที่

สถานทีทำงานคือปัจจัยสำคัญด้านความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตของพนักงาน

การซักรีด

ที่โซเด็กซ์โซ่ เรามีประสบการณ์ยาวนานด้านการบริหารจัดการห้องผ้าและการซักรีดอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่