ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

ปัจจุบันนี้ ระบบรักษาความปลอดภัยได้กลายเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญทางกลยุทธ์ของบริษัทและสถาบันต่างๆ โซเด็กซ์โซ่มีบริการเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำโซลูชั่นที่ออกแบบเป็นพิเศษไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราเริ่มให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยเป็นครั้งแรกที่ดับเบิ้ล เลค คอนโดมิเนียม, มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา การรักษาความปลอดภัยให้ทุกคนที่อยู่ในบริเวณไซต์งาน มีขอบเขตการทำงาน เช่น การปกป้องดูแลผู้ป่วย ผู้มาเยี่ยม สมาชิกและพนักงานขององค์กร และความพยายามเพื่อป้องกันการโจรกรรม การทำลายทรัพย์สิน การใส่สิ่งแปลกปลอมลงในอาหาร และความเสียหายทางอาญา

บริการอื่นๆ

แผนกต้อนรับ

เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับคือทูตประจำบริษัท พวกเขาคือด่านแรกที่ผู้ติดต่อกับบริษัทต้องพบเมื่อก้าวผ่านประตูเข้ามา

บริการอาหารแบบจานด่วน

ตารางงานที่แน่นขนัดและต้องการความฉับไวในทุกด้านมีส่วนทำให้เวลาพักกลางวันถูกลดทอนไปอย่างมาก

ระบบสื่อสาร

แม้ว่าปัจจุบันนี้การสื่อสารส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นทางออนไลน์ แต่พัสดุและไปรษณีย์ยังคงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจ

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่