Corporate Services

คนเราย่อมทำงานได้ดีขึ้นเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม โซเด็กซ์โซ่ได้ออกแบบ บริหาร และนำเสนอโซลูชั่นธุรกิจสำหรับลูกค้าเพื่อปรับปรุงชีวิตประจำวันในที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่

รายงานเทรนด์ของโลกเรื่องสถานที่ทำงานประจำปี 2560

workplace-trends-cover-uniรายงานล่าสุดของเราชี้ให้เห็นว่าการเชื่อมโยงระหว่างกัน นวัตกรรมต่าง ๆ และความไม่แน่นอนกำลังกลายเป็นปัจจัยในการเลือกสถานที่ทำงาน กล่าวคือ สไตล์การทำงานของคนรุ่นใหม่จะถูกกำหนดโดยลักษณะเฉพาะตน ความเสมอภาคและความรู้ด้านเทคโนโลยี และเราก็อาจจะได้เห็นหุ่นยนต์เข้ามาทำงานร่วมกับคนมากขึ้น

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โซเด็กโซ่เชื่อว่าคุณภาพชีวิตเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการทำงานส่วนบุคคลและส่วนรวม ซึ่งยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก พบกับบทความ กรณีศึกษา บทสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และเอกสารต่างๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทรนด์ใหม่ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้


รายละเอียดเพิ่มเติม