Benefits and Rewards Services

บริการต่าง ๆ ของเรา อาทิ บัตรรับประทานอาหาร, บัตรของขวัญ, บัตรเข้าร่วมกิจกรรมทางกีฬาและวัฒนธรรมต่างๆ, บัตรสำหรับการดูแลรักษาบุตร และบัตรโดยสารที่นอกเหนือจากโปรแกรมการยกย่องและให้รางวัลจูงใจ ล้วนเปิดประตูสู่การมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่น่าพึงพอใจมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาตนและการได้รับการยกย่องในหน้าที่การงานมากขึ้น

 

บริการต่าง ๆ ซึ่งคิดค้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทและองค์กร

สิทธิประโยชน์สำหรับพนักงาน

บริการต่าง ๆ ที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานไว้ รวมถึงสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

สิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานของโซเด็กซ์โซ่ตอบสนองต่อนโยบายการตอบแทนของบริษัท ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจให้ลูกค้าและปรับปรุงประสิทธิภาพในองค์กร

ช่วยดึงดูดและรักษาพนักงานไว้ รวมทั้งเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันกันสูง องค์กรภาครัฐและเอกชนไม่ว่าขนาดใดหรือเจาะกลุ่มตลาดใด ล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องสามารถที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ การรู้วิธีจูงใจพนักงานจะช่วยให้บริษัทมีจุดได้เปรียบในการแข่งขันที่แท้จริง

โซเด็กซ์โซ่นำเสนอหนทางที่เฉพาะเจาะจงและครบวงจรซึ่งจะสร้างประโยชน์ทางภาษีและเศรษฐกิจให้กับธุรกิจต่างๆ เพื่อช่วยปรับนโยบายการตอบแทนให้เหมาะสมที่สุดรวมถึงช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจ

บัตรรับประทานอาหารทำให้ได้รับประทานอาหารหลากหลาย ในขณะที่บัตรเข้าร่วมกิจกรรมทางกีฬาเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และบัตรโดยสารก็ช่วยประหยัดค่าเดินทางให้กับพนักงาน ดังนั้น บริการต่างๆของโซเด็กซ์โซ่จึงเอื้อต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานในแต่ละวัน เพื่อให้พวกเขาผ่อนคลายและมีสมาธิจดจ่อกับการทำงาน

บริการต่างๆ เหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อความผูกพันของพนักงานและช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทและองค์กร ด้วยการสนับสนุนให้พนักงานมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ทำให้มีสุขภาพดีขึ้น การปรับปรุงสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และการส่งเสริมการพัฒนาตนและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม


benefits-rewards-culture-pass-brazil_160x90

Culture Pass

ในประเทศบราซิล Culture Pass ของเราทำให้บริษัทได้ช่วยให้พนักงานได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากการเข้าชมนิทรรศการ, คอนเสิร์ต และภาพยนตร์ใหม่ ๆ

โปรแกรมการยกย่องและให้รางวัลจูงใจ

โซลูชันในการจูงใจพนักงานและยกย่องความพยายามของพวกเขา

บริการของโซเด็กซ์โซ่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการโปรแกรมการยกย่องและให้รางวัลจูงใจได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ เพื่อกระตุ้นยอดขาย จัดการเครือข่ายพันธมิตร รับรู้ความสำเร็จและความภักดีของพนักงาน รวมถึงให้รางวัลตอบแทนในความพยายามของพวกเขา

จูงใจพนักงานและรับรู้ความพยายามของพวกเขา

การมีคนรับรู้และยกย่องในการทำงานหนักและได้รับรางวัลตอบแทนในความพยายามหรือความสำเร็จของพนักงานถือเป็นปัจจัยจูงใจที่สำคัญประการหนึ่ง รางวัลตอบแทนต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และส่งผลกระทบทางบวกที่กว้างขึ้นต่อการปรับปรุงผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท

การทำให้แน่ใจได้ว่าพนักงานรู้สึกว่าตนเองได้รับการยกย่องอย่างแท้จริงนั้น รางวัลตอบแทนจะต้องมีความเหมาะสมและปรับให้ตรงกับความต้องการ โซเด็กซ์โซ่สามารถเสนอโซลูชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะอย่างเหมาะสมผ่านความสามารถในการทำความเข้าใจและติดตามความคาดหวังของพนักงานและผู้บริโภค เพื่อให้บริษัทสามารถรวมทีมให้เป็นหนึ่งเดียวที่มีเป้าหมายร่วมกัน และให้รางวัลตอบแทนความพยายามของทุกคนได้ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครและมาจากไหน


benefits-rewards-Gift-Pass-Indonesia_150

โซลูชันใหม่ๆ เพื่อขอบคุณลูกค้าและกระตุ้นยอดขาย

ในประเทศอินโดนีเซีย ลูกค้าที่ซื้อสินค้าซัมซุงจะได้รับบัตรของขวัญของโซเด็กซ์โซ่ บัตรของขวัญเหล่านี้สามารถนำไปแลกสินค้าใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยหรือสินค้าอุปโภคบริโภคได้ตามร้านค้า 12,900 แห่งที่ดำเนินงานโดยร้านค้าปลีกที่เป็นพันธมิตรจำนวน 269 รายทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดและเพิ่มประสบการณ์เชิงบวกให้กับผู้ซื้อสินค้าซัมซุง นอกจากนี้ โปรแกรมดังกล่าวยังช่วยกระตุ้นปริมาณยอดขายด้วยการให้รางวัลตอบแทนพนักงานที่สามารถขายสินค้าแต่ละชิ้นได้ แนวคิดริเริ่มนี้มีพื้นฐานมาจากการร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้าระยะยาวระหว่างโซเด็กซ์โซ่และซัมซุง ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2554

การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย

โซลูชันที่ช่วยให้การจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

โซลูชันที่ปรับตามความต้องการได้ของโซเด็กซ์โซ่จะรวมเอาบัตรชำระเงินและช่องทางออนไลน์ไว้ด้วยกันเพื่อทำให้การบริหารจัดการและติดตามค่าใช้จ่ายทางธุรกิจง่ายขึ้น

ทำให้การจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบคลุมถึงการทำให้ธุรกิจและพนักงานดำเนินงานในแต่ละวันอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ไร้การสะดุด

บริการของโซเด็กซ์โซ่ช่วยให้แผนกการเงินและแผนกบุคคลสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นพนักงานได้ง่ายขึ้น ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังสามารถรับรองได้ว่าพนักงานไม่จำเป็นต้องออกค่าใช้จ่ายทางธุรกิจล่วงหน้า

โปรแกรมและบริการของโซเด็กซ์โซ่ได้รวมเอาหนทางปฏิบัติแบบใหม่มาใช้ อาทิเช่น บัตรชำระเงินและช่องทางออนไลน์สำหรับบริหารจัดการค่าใช้จ่ายจำพวกน้ำมันหรือค่าใช้จ่ายทางธุรกิจต่างๆ ซึ่งเป็นการส่งโปรแกรมที่ไม่ซับซ้อน เข้าถึงได้ง่าย เพื่อตัดกระบวนการที่ไม่จำเป็นออกไปสำหรับพนักงาน และช่วยปรับปรุงผลการดำเนินธุรกิจ


benefits-rewards-business-pass-Spain_150x112

การทำให้การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มง่ายขึ้น

ในประเทศสเปน บัตรธุรกิจพิเศษของโซเด็กซ์โซ่จะมีกระบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแบบอัตโนมัติสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ร้านอาหาร น้ำมัน แท็กซี่ และที่จอดรถ นอกจากนี้ยังสามารถติดตามรายละเอียดในการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงิน วันที่ หมวดหมู่และตัววัดอื่นๆ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นเครื่องมือแบบเบ็ดเสร็จในการควบคุมค่าใช้จ่ายของพนักงานที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศสเปนและต่างประเทศ

สิทธิประโยชน์ของภาครัฐ

โซลูชันเพื่อรับรองและปรับปรุงการจัดสรรและกระจายความช่วยเหลือของรัฐบาล

โซลูชันของโซเด็กซ์โซ่สามารถช่วยให้ภาครัฐจัดการเงินงบประมาณของพวกเขาได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกสามารถเข้าใช้บริการพื้นฐานต่าง ๆ และบริการส่งเสริมทางวัฒนธรรมและที่อยู่อาศัยได้

รับรองและปรับปรุงการจัดสรรและกระจายความช่วยเหลือของรัฐบาล

เมื่อต้องเผชิญกับแนวโน้มประชากรศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลง (เช่น ประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ ความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ชนชั้นกลางที่เพิ่มจำนวนขึ้น การพัฒนาการศึกษาขั้นต้นและต่อเนื่อง) ปัจจุบัน ภาครัฐจึงต้องหาหนทางในการตั้งเป้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดมากขึ้นและสามารถควบคุมการใช้จ่ายได้เช่นกัน

โซลูชันของโซเด็กซ์โซ่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของข้าราชการ ด้วยการช่วยให้สามารถใช้งบประมาณได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดและบรรลุเป้าหมายในแง่ของนโยบายทางสังคม วัฒนธรรมและการศึกษา

  • Culture Pass ทำให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางกีฬาและวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้;
  • Education Pass ช่วยให้ครอบครัวสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของลูก ๆ ได้;
  • CESU Pass เป็นบัตรที่ให้ความช่วยเหลือภายในที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ.

บริการของเราช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นและช่วยสร้างงานในระยะยาว


benefits-rewards-business-pass-Spain_150x112

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

แผนกบริการทางสังคมของบราซอฟ เคาน์ตี้ในประเทศโรมาเนียได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับโซเด็กซ์โซ่เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจำนวนประมาณ 10,000 ราย ที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ

บัตร Viva Pass ของโซเด็กซ์โซ่ช่วยให้ผู้รับประโยชน์สามารถได้รับปัจจัยดำรงชีวิตพื้นฐาน เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยและยารักษาโรค

บัตรของขวัญและกล่องของขวัญ

ทำให้มีความสุขง่าย ๆ ด้วยการให้และรับ

ด้วยความเชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับในด้านการออกแบบและจัดทำโปรแกรมของขวัญจากองค์กร โซเด็กซ์โซ่ได้คิดค้นแนวคิดเกี่ยวกับของขวัญสำหรับผู้บริโภคขึ้นสองแบบ นั่นคือ บัตรของขวัญและกล่องของขวัญ ซึ่งเป็นการมอบความสะดวกและอิสระในการเลือกของขวัญตามความชอบของแต่ละคน

ทำให้มีความสุขง่าย ๆ ด้วยการให้และรับ

โซเด็กซ์โซ่เสนอโซลูชันหลากหลายที่ทำขึ้นจำเพาะบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภคที่กำลังมองหาของกำนัลที่ตรงตามความชอบของพวกเขา

  • กล่องของขวัญ: โซเด็กซ์โซ่ได้ทำการคิดค้นกล่องของขวัญขึ้นใหม่เป็น Vivabox ซึ่ง Vivabox แต่ละกล่องจะมีตัวอย่างที่ทำเป็นธีมแตกต่างกันไปจำนวนมากเพื่อให้ผู้รับสามารถทดลองใช้สินค้าหลากหลายแบบจนกว่าจะเจออันที่ถูกใจ ซึ่งถือเป็นทางออกที่เหมาะที่สุดสำหรับคนที่ต้องการทดลองก่อนซื้อ แนวคิดด้านของขวัญที่ไม่เหมือนใครนี้ทำให้สามารถมอบสิ่งที่น่าดึงดูดใจและข้ามขีดจำกัดแค่สินค้าหรือแบรนด์เดียว
  • บัตรของขวัญ: บัตรของขวัญหลากหลายธีมของโซเด็กซ์โซ่ล้วนนำไปใช้ได้กับแบรนด์ที่เป็นพันธมิตรทางการค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์กีฬา แฟชั่น ความงาม อาหาร วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นต้น

ผู้รับจะตื่นเต้นไปกับการมีตัวเลือก สำหรับผู้ที่ต้องการมอบของขวัญในนามของผู้ให้จำนวนหลายคนก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับรายละเอียดขององค์กรอีกต่อไป เนื่องจากบัตรของขวัญ "Carte Commun" เป็นแนวคิดใหม่ที่ทำให้สามารถสะสมเงินได้มากถึง 2,500 ยูโร โดยการเชื้อเชิญคนให้ร่วมบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์


benefits-rewards-Gift-Pass-Indonesia_150

โซลูชันสำหรับให้คนฟิลิปปินส์ที่ทำงานอยู่ต่างประเทศส่งของขวัญผ่านทางออนไลน์ได้

ช่องทางการส่งของขวัญผ่านทางออนไลน์ใหม่ทำให้คนฟิลิปปินส์ที่ทำงานอยู่ทั่วโลกสามารถส่งบัตรกำนัลให้กับครอบครัวที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้

ตัวเลขสำคัญของกลุ่มบริการ Benefits & Rewards

• มูลค่าการตีพิมพ์บัตรสมนาคุณต่างๆ 16.3 ล้านยูโร  (ลดการใช้กระดาษได้ 67%)

• รายได้ 780 ล้านยูโร

• รายได้คิดเป็น 4% ของรายได้รวมของกลุ่มโซเด็กซ์โซ่

• พนักงานทั้งหมด 4,547 คน

• ลูกค้าจำนวน 430,000 ราย (ไม่รวมลูกค้ารายบุคคล)

• ผู้ใช้บริการและผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 35 ล้านคน

• หุ้นส่วนบริษัทในเครือจำนวน 1.3 ล้านราย

ที่มา: กลุ่มโซเด็กซ์โซ่ ปีงบประมาณ 2016

คุณภาพชีวิตจะสามารถเพิ่มผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้อย่างไร

benefits-rewards-infographic