การทำงานร่วมกัน

stop  food wasteไม่ว่าจะในขั้นการสั่งซื้อ การจัดเก็บ หรือแม้ในตอนให้บริการ เราทำงานร่วมกันกับทั้งทีมงาน ลูกค้าและผู้ส่งออกเพื่อลดปัญหาขยะอาหารและขยะอื่นๆตามที่ให้บริการอื่นๆของโซเด็กซ์โซ ตามสถานศึกษา เราทราบดีถึงความปราถนาของนักเรียนที่จะมีชีวิตที่ยั่งยืนและความชื่นชมของนักเรียนต่อโซเด็กซ์โซในเรื่องความใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ

โครงการเวสท์วอทช์  (WasteWatch)

Sodexo chef cutting tomatoes in a kitchenสำหรับโซเด็กซ์โซ การต่อสู้กับขยะอาหารเป็นส่วนสำคัญในกิจวัตรประจำวันของเรา ด้วยแผนการ เวสท์วอทช์  ทีมงานโซเด็กซ์โซจึงสามารถตรวจจับข้อมูลขยะอาหารอย่างง่ายดายและสามารถเริ่มปฏิบัติการเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม/วัฒนธรรมและพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นขยะอาหารจากห้องครัวหรือจากผู้บริโภค ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเราใช้แผนการเวสท์วอทช์ตามสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอย่างมีสติ โครงการเวสท์วอทช์  (WasteWatch) จะดำเนินการในในกว่า 3,000 หน่วยงานของลูกค้าภายในสิ้นปี 2563 และจะสามารถดำเนินการทั่วโลกได้ภายในปี 2025 

การฝึกฝนและพัฒนา

Two sodexo chefs pouring liquid in to a saucepanเราฝึกฝนให้ทีมงานของเราใส่ใจถึงความยั่งยืน เราได้ปรับปรุงโครงการพัฒนาการฝึกฝนและการพัฒนาส่วนบุคคลให้ดียิ่งขึ้นด้วยการเน้นข้อดีของการเก็บรักษาอาหาร น้ำ พลังงาน กระดาษและวัตถุดิบต่างๆ เพื่อให้พนักงาน ลูกค้าและผู้ใช้บริการทิ้งขว้างขยะให้น้อยลง

 

การห่อบรรจุภัณฑ์และการรีไซเคิล 

Two sodexo chefs pouring liquid in to a saucepanเราได้เสนอวิธีการห่อบรรจุภัณฑ์และการรีไซเคิลที่ทันสมัย เช่น ใช้วัตถุดิบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ พลาสติกชีวภาพหรือวัสดุอินทรีย์เพื่อกำจัดปัญหาการฝังขยะพลาสติก เราได้เลิกใช้หลอดพลาสติก ในทุกไซต์งาน/สถานที่บริการในสิงคโปร์ แต่จริงๆแล้ว โซเด็กซ์โซก็กำลังลดการใช้หลอดพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งตามที่ต่างๆทั่วโลกเช่นกัน ได้แก่ อเมริกาเหนือ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย .

การมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชน 

A salad in a recyclable bowlหนึ่งความมุ่งมั่นของเราต่อชุมชุมที่เราได้มีการดำเนินธุรกิจ อยู่ คือการที่โซเด็กซ์โซ่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับโครงการ สต๊อป ฮังเกอร์ (Stop Hunger) เพื่อช่วยเหลือผู้อดอยากได้มีโอกาสได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ได้รับอาหารที่มีโภชนาการที่ดี ด้วยความทุ่มเทของทีมงานเราตั้งเป้าช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ที่มีจำนวนกว่า หนุ่งพันล้านคนทั่วโลก

Growing Responsibly

In 1966, we were among the first few companies in the world to place a social element at the core of its mission. Why? Because we have always wanted our growth to make sense.

Read more

ติดต่อโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย

โซเด็กซ์โซ่ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 23 / 52-54 อาคารสรชัยชั้น 17 สุขุมวิท 63 กรุงเทพมหานคร

ติดตามโซเด็กซ์โซ่ได้ที่ LinkedIn