ผลิตภัณฑ์ที่ปลูกหรือเลี้ยงในประเทศ ตามฤดูกาล หรือแบบยั่งยืน

Man and woman picking vegetables in a fieldหากไม่มีเกษตรกรแล้ว ก็อาจไม่มีอาหารให้เรารับประทาน เราจึงใส่ใจถึงผลกระทบจากการคัดสรรแหล่งที่มาของอาหารเรา ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายจัดซื้อของเราได้สรรหาผลผลิตประจำภูมิภาคและตามฤดูกาลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เรามีความภาคภูมิใจทีได้เพิ่มผลผลิตที่สดใหม่ให้พร้อมบริโภค ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมทำให้ชุมชนเกษตรกรรมเติบโตขึ้นไปพร้อมกับเรา.

 

ความปลอดภัยของอาหาร: เรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง

Sodexo catering employees preparing foodเมื่อกล่าวถึงธุรกิจบริการอาหาร ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ไม่สามารถต่อรองได้ สำหรับผู้บริโภคและลูกค้าของเรา การบริการด้านอาหารที่มีความปลอดภัยเป็นเรื่องของความไว้วางใจ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม โซเด็กซ์โซ่ จึงให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของอาหาร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาหาร และมีการฝึกอบรมนโยบายความปลอดภัยของอาหาร สถานที่ทำงานของเราทั่วโลกได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารระดับโลก มาตรฐานและระบบความปลอดภัยอาหารของเราคิดค้นมาเพื่อมั่นใจว่าอาหารและบริการมีคุณภาพสูง และมีความปลอดภัย ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ 

 

จัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

Wheelbarrow being pushed through a vegetable gardenเราได้ทำงานร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ในการพัฒนากลยุทธ์การจัดซื้ออย่างยั่งยืนกับสินค้าโภคภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับต้น ๆ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ผักและผลไม้ น้ำมันปาล์ม ถั่วเหลือง เนื้อวัว และผลิตภัณฑ์นม วัตถุดิบทั้ง 5 ชนิดนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจของเราและมีผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ในประเทศออสเตรเลีย เราใช้ไข่ไก่เฉพาะที่มาจากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติเท่านั้น โดยนำมาใช้ในสถานที่ทำงานของลูกค้าเราทั้งหมด (เราใช้ไข่ไก่ปีละมากกว่า 9 ล้านฟอง) และจะนำวิธีเดียวกันมาปรับใช้กับสถานที่ทำงานในภูมิภาคอื่น ๆ อีกด้วย

พัฒนาองค์กรและเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ

 เพราะเหตุใดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เราเป็นเพียงบริษัทแค่ไม่กี่แห่งในโลกที่เล็งเห็นและใส่ใจในเรื่องของผลกระทบต่อสังคม เพราะเราต้องการให้องค์กรของเราพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

ติดต่อโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย

โซเด็กซ์โซ่ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 23 / 52-54 อาคารสรชัยชั้น 17 สุขุมวิท 63 กรุงเทพมหานคร

ติดตามโซเด็กซ์โซ่ได้ที่ LinkedIn