เศษอาหาร

stop food wasteเราภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมใน International Food Waste Coalition (IFWC) ซึ่งบริษัทและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ร่วมต่อสู้แก้ไขปัญหาขยะอาหารและเปลี่ยนแปลงนโยบายร่วมกัน การที่ฝ่ายจัดซื้อ ลูกค้า และผู้บริโภคของเรามีส่วนร่วมในการลดขยะอาหารหมายความว่าจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เร็วยิ่งขึ้นและขยายผลลัพธ์ไประดับโลกได้

เราตระหนักว่าความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทั่วโลก ด้วยการสนับสนุนจาก International Food Waste Coalition, Champions 12.3, the World Resources Institute และ ReFed เราจึงมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการลดขยะอาหาร

 

การจัดซื้อจัดหารวัตถุดิบที่รักษาสภาพแวดล้อม

Cows standing in a misty field ในฐานะที่เป็นผู้นำระดับโลก โซเด็กซ์โซ่ ได้จัดทำแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนให้กับฝ่ายจัดซื้อของเราภายใต้ข้อตกลงมาตรฐานจรรยาบรรณคู่ค้าของโซเด็กซ์โซ่ (Supplier Code of Conduct)  อีกทั้งเราได้เปลี่ยนมาใช้ไข่ไก่ที่แม่ไก่เลี้ยงอย่างอิสระในออสเตรเลีย (ใช้จำนวน 900 ล้านฟองในทุก ๆ ปี) และจะนำวิธีเดียวกันมาปรับใช้กับตลาดในภูมิภาคอื่น ๆ อีกด้วย

ติดต่อโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย

โซเด็กซ์โซ่ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 23 / 52-54 อาคารสรชัยชั้น 17 สุขุมวิท 63 กรุงเทพมหานคร

ติดตามโซเด็กซ์โซ่ได้ที่ LinkedIn