บริการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

Two men standing on a roof

เมื่อกล่าวถึงการเลือกคู่ค้าธุรกิจ บริษัทในทุกวันนี้ก็จะมองไปถึงเพียงการจัดการด้านพลังงานสำหรับอาคารสิ่งก่อสร้างเท่านั้น ประเด็นความยั่งยืนก็ได้กลายเป็นปัจจัยที่ทวีความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ เช่นเดียวกัน สำหรับธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ประสิทธิภาพในการกำจัดขยะ และความรับผิดชอบต่อสังคมได้เป็นประเด็นที่เพิ่มความสำคัญมากกว่าที่เคยมีมา เราได้ช่วยลูกค้าด้วยวิธีการแก้ไขการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งออกแบบโดยคำนึงถึงความยั่งยืนเป็นหลัก 

 

การเลือกเครื่องมือของเรา

Two men standing on a roof

เพื่อที่จะส่งมอบเป้าหมายความยั่งยืน เราได้เข้มงวดกับกระบวนการต่าง ๆ และการจัดซื้อจัดจ้าง เราใส่ใจในรายละเอียดเมื่อถึงเวลาเลือกใช้อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งได้รวมไปถึงอุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน และผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาทางเทคนิค

 

การสรรหาคู่ค้า

Two men standing on a roof

นโยบายอันเคร่งครัดของเราได้เจาะจงไปที่การตรวจสอบผู้ขายหลายครั้งจนกว่าจะมั่นใจว่าพวกเขาจะผ่านเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงานด้วยมาตรฐานที่น่าพึงพอใจ ผู้จัดซื้อที่เราทำงานด้วยจะต้องตรวจสอบได้ว่าผ่านมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งในบางครั้งจะผ่านการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกอิสระก่อนที่จะมาทำงานเป็นพาร์ทเนอร์ของ โซเด็กซ์โซ่

fruits on a delivery truck

รู้หรือไม่

โซเด็กซ์โซ่ ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ในทุกประเทศที่เราดำเนินการภายในปี พ.ศ. 2563 และจะลดการปล่อยคาร์บอนถึง 34% ภายในปีพ.ศ. 2568

ติดต่อโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย

โซเด็กซ์โซ่ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 23 / 52-54 อาคารสรชัยชั้น 17 สุขุมวิท 63 กรุงเทพมหานคร

ติดตามโซเด็กซ์โซ่ได้ที่ LinkedIn