ปรากฏการณ์โลกร้อน

จากการเป็นพันธมิตรร่วมกับทางองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) เราได้สร้างวิธีการรูปแบบใหม่ในการคำนวณปริมาณคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการและห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูลตัวเลขดังกล่าวมีส่วนช่วยในการตั้งเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนจากสถานที่ดำเนินงานของเราและห่วงโซ่อุปทานไปได้ถึง 34% ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2568

Growing Responsibly

In 1966, we were among the first few companies in the world to place a social element at the core of its mission. Why? Because we have always wanted our growth to make sense.

Read more

ติดต่อโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย

โซเด็กซ์โซ่ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 23 / 52-54 อาคารสรชัยชั้น 17 สุขุมวิท 63 กรุงเทพมหานคร

ติดตามโซเด็กซ์โซ่ได้ที่ LinkedIn