สู่ความก้าวหน้าทางสังคม

Three Sodexo employees sitting at a table and listeningด้วยการให้โอกาสฝึกฝนแก่พนักงานทุกคน เราจึงได้สร้างแรงงานที่มีฝีมือมากขึ้นให้แก่เศรษฐกิจตามท้องที่ต่างๆ พนักงานของเราได้รับทักษะและคุณลักษณะที่ครอบคลุม พร้อมทั้งให้มุมมองการทำงานที่กว้างขวางขึ้นที่จะช่วยวางแผนให้พวกเขาต่อยอดไปได้อีกในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โซทูเกเตอร์ - So Together (ความคิดริเริ่มของโซเด็กซ์โซ่เพื่อสนับสนุนความสมดุลทางเพศ) ให้โอกาสแก่พนักงานหญิงจัดการกับสิ่งที่ท้าทายมากขึ้นและช่วยพัฒนาหน้าที่การงานให้ก้าวหน้าโดยปราศจากความลำเอียงทางเพศสภาพ

 

ร่วมงานกับกลุ่มผู้ค้าภายในท้องถิ่น

A woman holding up an item of clothing against a customerโครงการ พาร์ทเนอร์ อินคลูชั่น - Partner Inclusion ของเราผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้แก่ธุรกิจท้องถิ่นที่หลากหลายและครอบคลุมไปทั่วทุกมุมโลก พวกเราภูมิใจสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อยและขนาดกลาง ผู้ผลิตจากชนกลุ่มน้อยและอื่นๆที่ประกอบไปด้วยแรงงานหลากหลายประเภท ที่อินเดีย เรามุ่งมั่นพยายามให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในแรงงานทางการด้วยการสร้างแบบอย่างที่ดีในบริษัท (จากผู้นำหญิงของบริษัท) รวมถึงให้การฝึกฝนและการอุปถัมภ์

ติดต่อโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย

โซเด็กซ์โซ่ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 23 / 52-54 อาคารสรชัยชั้น 17 สุขุมวิท 63 กรุงเทพมหานคร

ติดตามโซเด็กซ์โซ่ได้ที่ LinkedIn