ส่งเสริมเอกภาพในความหลากหลายของที่ทำงาน

Group of sodexo employees sitting at a table and listeningความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่างเป็นหลักสำคัญขององค์กรเรา และเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของกลยุทธ์การเจริญเติบโตโดยรวม เราได้สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีให้กับพนักงาน เพื่อที่ว่าพวกเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองในที่ทำงานได้ โดยไม่คำนึงถึงเพศ เพศสภาพ ความพิการ อายุ หรือชาติพันธุ์ใด ๆ แพลตฟอร์ม SoTogether ของเราได้ให้พนักงานหญิงใน โซเด็กซ์โซ่ ได้ทำตามความปรารถนาในอาชีพการงานของตนเอง ปราศจากซึ่งความกลัวอคติทางเพศ และโปรแกรมอบรมของเราที่ใช้ใน โซเด็กซ์โซ่ ส่วนใหญ่ จะช่วยให้บุคคลทุพพลภาพได้เริ่มต้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ส่งเสริมเอกภาพในความหลากหลายในสังคม 

Man and woman wearing aprons over their clothes and shaking hands

พันธมิตรในท้องถิ่นของเรามีส่วนร่วมในโครงสร้างสังคมของชุมชน ภูมิภาค และประเทศที่เราได้เปิดดำเนินการ เรายังคงเสาะหาธุรกิจที่มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง มาเป็นเครือข่ายฝ่ายผู้จัดซื้อ ซึ่งได้รวมไปถึงธุรกิจที่เจ้าของเป็นชนกลุ่มน้อย สตรี และบุคคลทุพพลภาพ

จากการทำโครงการธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับสตรีที่ด้อยโอกาส ไปยังการสนับสนุนต้นแบบที่สร้างความแตกต่างในความหลากหลาย เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกให้กับชุมชนระดับท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น ที่เมืองเชนไน ประเทศอินเดีย โซเด็กซ์โซ่ ได้ทำงานร่วมกับธุรกิจเพื่อสังคม ECO Kitchen ในการอบรมผู้หญิงที่ด้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร และการจัดการทางธุรกิจ เพื่อที่ว่าพวกเธอจะมีพลังในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ติดต่อโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย

โซเด็กซ์โซ่ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 23 / 52-54 อาคารสรชัยชั้น 17 สุขุมวิท 63 กรุงเทพมหานคร

ติดตามโซเด็กซ์โซ่ได้ที่ LinkedIn