ในปี 1966 เราเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทแรกของโลกที่นำปัจจัยทางด้านสังคมเข้าไปในหลักของภารกิจ เพราะอะไร? เพราะว่าเราต้องการมีความก้าวหน้าที่เหมาะสมทั้งต่อพนักงานที่เจอหน้ากันทุกวัน ต่อลูกค้าและผู้ผลิตที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์บนค่านิยมเดียวกัน ต่อผู้ถือหุ้นของเราที่ต้องการการเติบโตที่ยั่งยืน และต่อผู้คนนับล้านที่เราทำงานให้และหวังให้เราเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างผลกระทบที่ดีในทุกๆวัน 

เบทเทอร์ ทูมอโรว์ 2025 (Better Tomorrow 2025)

ทุกวันนี้ การเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบคือการไล่ตามและแสวงหาสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีกว่า ปลอดภัยกว่า ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากกว่า คือการปรับปรุงวิธีการดูแลพนักงาน อาหารและบริการที่มีให้ รวมไปถึงวิธีการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมต่อสังคม 

ในปี พ.ศ. 2552 เมื่อถึงเวลาตั้งชื่อให้กับแผนงานรับผิดชอบต่อสังคมของเรา ชื่อแผนการ วัน ทูมอโรว์ ก็ได้เป็นชื่อที่โดดเด่นออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ

เพราะว่าทุกสิ่งที่เราทำจะช่วยนำไปสู่วันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้น  เพื่อทุกคนที่เราจ้างและทำงานให้ เพื่อชุมชนของเรา เพื่อโลกที่ดีขึ้น และเพื่อทรัพยากรที่เราใช้ร่วมกันทั่วโลก

ในวันนี้ เบทเทอร์ ทูมอโรว์ 2025 ได้ขับเคลื่อนการกระทำและทำให้เห็นความก้าวหน้าของประเด็นที่เราได้สร้างผลกระทบไว้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด และในทางตรงกันข้าม ก็ได้แสดงให้เห็นถึงประเด็นที่เราน่าจะได้สร้างผลกระทบเอาไว้ด้วย 

 

ประเด็นที่เราให้ความสำคัญ

ความอดอยาก

Stop Hunger Servathonผู้คนนับล้านทนทุกข์ทรมานจากความหิวโหยและการขาดสารอาหารทุกๆวัน
นี่เป็นเหตุผลให้ทำไมตั้งแต่ปี 2539  การเคลื่อนไหว สต๊อป ฮังเกอร์ (Stop Hunger) ของเราได้ต่อสู้อย่างยากลำบากในการนำอาหารและทักษะเสริมสร้างความเข้มแข็งไปให้แก่ชุมชนยากไร้เหล่านี้ 

สต็อป ฮังเกอร์ (Stop Hunger) 

 

ขยะ

Sodexo chef cutting tomatoes in a kitchenขยะที่เกิดจากเศษอาหารคือปัญหาระดับโลก
ด้วยประสบการณ์กว้างไกลจากทั่วโลก เราจึงสามารถให้ความช่วยเหลือที่ไม่เหมือนใคร 

การลดขยะจากเศษอาหาร

 

เพศ

Two sodexo chefs pouring liquid in to a saucepanเป็นความจริงที่ธุรกิจและชุมชนที่มีความสมดุลทางเพศนั้นจะสามารถทำงานได้ดีกว่า
นี่เป็นเหตุผลให้ทำไมเราถึงตั้งภารกิจของเราเพื่อช่วยเหลือให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายประสบความสำเร็จทั้งในและนอกเหนือจากโซเด็กซ์โซ่

ส่งเสริมวัฒนธรรมอันเป็นหนึ่งเดียวกัน

 

รางวัลและการยอมรับ

การทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหลักของเราและอยู่ในหัวใจของทุกสิ่งที่เราทำ. รางวัลและการยอมรับป็นสิ่งยืนยันการทำงานหนักและความอุทิศตนของทีมงานเรา เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจเราเดินตามรอยทางของเราต่อไปและทำให้เรามั่นใจได้ว่างานที่เราทำนั้นจะส่งผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป

ทำความรู้จักโซเด็กซ์โซ่

ติดต่อโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย

โซเด็กซ์โซ่ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 23 / 52-54 อาคารสรชัยชั้น 17 สุขุมวิท 63 กรุงเทพมหานคร

ติดตามโซเด็กซ์โซ่ได้ที่ LinkedIn