2014 : หน้า 2

โซเด็กซ์โซ่รุกจับลูกค้าโรงแรมระดับกลาง

- 19 July : Thai Post Newspaper (TH)

แนะรัฐแก้ไขปัญหาแรงงาน

- 19 July : Post Today Newspaper (TH)

โซเด็กซ์โซ่ประเทศไทยจัดกิจกรรม "STOP Hunger" เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน

- 16 July 2014 : M2F Newspaper (TH)
- 09 July 2014 : Pim Thai Newspaper (TH)
- 18 June 2014 : www.newswit.com (TH)
- 18 June 2014 : www.thaipr.net (TH)
- 18 June 2014 : www.thailand4.com (TH)

โซเด็กซ์โซ่ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยคริสเตียนร่วมสร้างแรงงานฝีมือตอบความต้องการตลาด

- 12 April 2014 : blog.eduzones.com (TH)
- 14 April 2014 : thaipr.net (TH)
- 14 April 2014 : thailand4.com (TH)
- 14 April 2014 : newswit.com (TH)
- 24 April 2014 : Matichon Newspaper Afternoon Issue (TH)
- 29 April 2014 : Ban Muang Newspaper (TH)
- 13 May 2014 : Siam Sport Newspaper (TH)

วีรสตรีกลางมหาสมุทร

- 19 February 2014 : Krungthep Turakij Newspaper (TH)

วิกฤตไทยไม่ส่งผลกระทบธุรกิจในระยะยาว

- 27 January 2014 : Nation Newspaper (EN)
- 27 January 2014 : nationmultimedia.com (EN)

การสร้างคน สร้างคุณภาพชีวิต

- 21 January 2014 : Krungthep Turakij Newspaper (TH)

Year 2016 : หน้า 1
Year 2015 : หน้า 1 | หน้า 2
Year 2014 : หน้า 1 | หน้า 2
Year 2013 : หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่