2013 : หน้า 2

โซเด็กซ์โซ่กับความเป็นผู้นำด้าน IFM

- 31 July 2013 : Lok Wan Nee Newspaper (TH)

โซเด็กซ์โซ่ย้ำเป้าหมายการสร้างแบรนด์ 1,500 ล้านบาท

- 31 July 2013 : Post Today Newspaper (TH)

โซเด็กซ์โซ่ขยายธุรกิจครอบคลุมด้าน IFM

- 2 August 2013 : Pimthai Newspaper (TH)

โซเด็กซ์โซ่งัดกลยุทธ์ PR กระตุ้นการรับรู้แบรนด์

- 3 August 2013 : Siam Rath Newspaper (TH)

โซเด็กซ์โซ่ IFM ตั้งเป้าหมายตลาดเอเชีย

- 5 August 2013 : dbbnews.com (TH)
- 5-11 August 2013 : Dokbia Turakij Newspaper (TH)

โซเด็กซ์โซ่ ผู้ให้บริการชั้นนำสำหรับธุรกิจ Healthcare และ Education

- 10 August 2013 : Krungthep Turakij Newspaper (TH)

รู้จักศาสตร์แห่งการปรุงอาหาร

- 27 August 2013 : Krungthep Turakij Newspaper (TH)

โซเด็กซ์โซ่ขยายธุรกิจด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน ตั้งเป้าเติบโต 2.5%

- 16 September 2013 : Naew Na Newspaper (TH)
- 16 September 2013 : naewna.com (TH)

ซีพี ฟู้ด เวิร์ล ขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างชาติ

- 25 September 2013 : Krungthep Turakij Newspaper (TH)

Year 2016 : หน้า 1
Year 2015 : หน้า 1 | หน้า 2
Year 2014 : หน้า 1 | หน้า 2
Year 2013 : หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่