พนักงานโซเด็กซ์โซ่ใน 36 ประเทศร่วมแรงสู้ความหิวโหยด้วยการบริจาคอาหาร 815,000 มื้อให้กับผู้ด้อยโอกาส

กรกฎาคม 22, 2014

พนักงานโซเด็กซ์โซ่กว่า 33,000 คนใน 36 ประเทศร่วมกันบริจาคและรับบริจาคอาหารวมกว่า 815,000 มื้อ และระดมทุนเพื่อต่อสู้ความหิวโหยและภาวะขาดแคลนสารอาหารในโครงการ Servathon ของบริษัทประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม นอกจากนี้พนักงานโซเด็กซ์โซ่ยังได้ทำงานอาสาสมัครกว่า 82,100 ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นให้มีอาหารเพียงพอสำหรับการบริโภค

พนักงานโซเด็กซ์โซ่ใน 36 ประเทศร่วมแรงสู้ความหิวโหยด้วยการบริจาคอาหาร 815,000 มื้อให้กับผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรม Servathon ในโครงการ Stop Hunger ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นเวลาสิบปีติดต่อกันมาแล้ว คือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มาร่วมกันทำสิ่งดีๆ ซึ่งบ่อยครั้งจะร่วมกับลูกค้าของโซเด็กซ์โซ่ เพื่อต่อสู้กับความหิวโหยและภาวะขาดแคลนสารอาหาร ในช่วงสองเดือน ทีมงาน Servathon ทั่วโลกร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้วยการบริจาคอาหารนับแสนมื้อ การรณรงค์รับบริจาคอาหาร และการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือความพยายามในการต่อสู้กับความหิวโหยในชุมชนท้องถิ่น

Servathon Hunger

“พลังที่แท้จริงของ Servathon คือพนักงานโซเด็กซ์โซ่ที่อยู่เบื้องหลัง การร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมในชุมชนท้องถิ่นสามารถสร้างผลกระทบให้กับผู้ด้อยโอกาสได้อย่างแท้จริง” โคลดีน พินซ์มิน ประธานโครงการ Stop Hunger กล่าว “สิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นทั่วทุกแห่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนที่อยู่อาศัยในที่แห่งนั้นไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเหล่าอาสาสมัครโซเด็กซ์โซ่มักรายงานว่าการเข้าร่วมในกิจกรรมทำให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งมากที่โซเด็กซ์โซ่ให้ความช่วยเหลือเราในภารกิจเพื่อต่อสู้กับความหิวโหยและภาวะขาดแคลนสารอาหารทั่วโลก”

โครงการ Stop Hunger ของโซเด็กซ์โซ่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1966 และปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นองค์กรอิสระซึ่งมุ่งมั่นทำงานเพื่อต่อสู้กับความหิวโหยและภาวะขาดแคลนสารอาหารทั่วโลก ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรในระดับนานาชาติและประเทศซึ่งมีพันธกิจเดียวกัน โครงการ Stop Hunger มีการจัดกิจกรรมในกว่า 40 ประเทศ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ : www.stop-hunger.org.

ตั้งแต่บริษัทก่อตั้งขึ้น โซเด็กซ์โซ่มีพันธกิจที่สำคัญ 2 ประการ ได้แก่: การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานโซเด็กซ์โซ่ ลูกค้า และผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองและภูมิภาคที่บริษัทดำเนินธุรกิจ โซเด็กซ์โซ่คือองค์กรระดับโลกซึ่งให้ความสำคัญกับชุมชนท้องถิ่นที่เราดำเนินธุรกิจ: กว่า 95% ของพนักงานโซเด็กซ์โซ่ทำงานในพื้นที่ไซต์งาน 33,000 แห่งซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลก และกลุ่มให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากในประเทศเป็นหลัก

โซเด็กซ์โซ่มักได้รับการยกย่องด้านความเป็นผู้นำด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอ : โซเด็กซ์โซ่มีคะแนนสูงสุดในภาคอุตสาหกรรมในการจัดอันดับดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ติดต่อกันเป็นเวลาเก้าปี

dotted line

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

กลับสู่สารบัญ

CONTACT US

Please send your inquiries, including feedback and requests for information.

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่