โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ยกทีมร่วมแสดงความยินดี อมตะ คอร์ปอเรชั่น

กุมภาพันธ์ 01, 2016

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรอันดับหนึ่งจากประเทศฝรั่งเศส นาโดย มร. อาร์โนด์ เบียเลคกิ (กลาง) ผู้อานวยการ กลุ่มลูกค้าองค์กร ประเทศไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ นายชาตรี พิริยะสกุล (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานโซเด็กซ์โซ่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 40 ปี

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ยกทีมร่วมแสดงความยินดี อมตะ คอร์ปอเรชั่น

บริษัท อมตะ คอร์ปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) ณ อาคารคาสเซิล จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของบริษัทต่างๆ ที่ดาเนินธุรกิจอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

กลับสู่สารบัญ