โซเด็กซ์โซ่ในประเทศอินเดีย

การบริหารการเติบโตในเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

ด้วยจำนวนประชากรกว่า 1.2 พันล้านคน การเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก การเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในโลก และการเป็นประเทศที่มีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้อินเดียเป็นประเทศที่มีความท้าทายมากมายหลายด้าน ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ทีมงานของโซเด็กซ์โซ่ได้ให้บริการที่หลากหลายในประเทศอินเดีย ตั้งแต่ Benetifs and Rewards ไปจนถึง On-site Services โดยมีเป้าหมายหลักคือการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในธุรกิจด้านคุณภาพชีวิตของประเทศ

India key figures

การสั่งสมความสำเร็จ

ชื่อเสียงด้านความเป็นมืออาชีพของโซเด็กซ์โซ่ในประเทศอินเดียก่อเกิดขึ้นจากรากฐานอันมั่นคงจากความสำเร็จในธุรกิจด้าน Benefits and Rewards Services ในประเทศ การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของ Meal Pass (คูปองหรือบัตร) และ Gift Pass (คูปอง) ไปจนถึงการขยายบริการเพื่อครอบคลุมโปรแกรมด้านรงวัลจูงใจและการชมเชย ทำให้โซเด็กซ์โซ่สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดคูปองและบัตรในประเทศอินเดียได้สำเร็จ ทั้งนี้บทความในสื่อต่างๆ มักกล่าวถึงโซเด็กซ์โซ่ในลักษณะของสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ของพนักงานเมื่ออ้างอิงเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านคูปองทานอาหารีอีกด้วย!

ทุกวันนี้ ทีมงาน Benefits and Rewards ของโซเด็กซ์โซ่มีการติดต่อกับลูกค้ากว่า 10,000 ราย ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทในภาคเอกชนและรัฐบาล ธุรกิจข้ามชาติ และให้บริการผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า 3 ล้านคน เป็นประจำทุกวัน รายชื่อลูกค้าที่สามารถอ้างอิงได้ เช่น Life Insuarance Corporation of India (LIC), Barclays Bank PLC, Delhi International Airport (P) Ltd., L'Oreal, DHL Express India Ltd. และ Alcatel Lucent India Ltd. เป็นต้น นอกจากนนี้ยังมีการพัฒนานวัตกรรมล่าสุด "Sodexo Outlet Locator" ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นใหม่ที่ใช้งานง่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาห้างร้านที่รับบัตร Meal และ Gift Pass ของโซเด็กซ์โซ่ ทั่วประเทศอินเดียอีกด้วย

ในขณะเดียวกัน ทีมงาน On-site Services ของเราก็ประสบความสำเร็จในการรับมือกับตลาดที่มีความซับซ้อนอย่างมากและสามารถคว้าโอกาสการเติบโตในหลายด้านไว้ได้สำเร็จ การยึดมั่นในแนวทางปฎิบัติด้าน QHSE (คุณภาพ สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม) อย่างเข้มงวดและบริการที่หลากหลายของเรา ทำให้โซเด็กซ์โซ่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในธุรกิจภาค Health Care เช่นเดียวกันกับธุรกิจภาค Education ที่โซเด็กซ์โซ่ได้นำเสนอบริการซึ่งเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ทีมงานของเราได้แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานแบบครบวงจรในทุกภาคส่วนของตลาด ตั้งแต่ Corporate ไปจนถึง Remote Sites ให้กับบริษัทระดับแนวหน้าของประเทศ เช่น Tata Motors Ltd, The Royal Bank of Scotland และ Transocean เป็นต้น การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่าง On-site และ Benefits and Rewards Services คือปัจจัยสำคัญในการเติบโตภายใต้ตลาดที่มีความซับซ้อนอย่างยิ่งแห่งนี้

 

การพัฒนาความสามารถของพนักงาน: การยกระดับมาตรฐาน

>ในฐานะกุญแจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท พนักงานจึงเป็นศูนย์กลางที่่โซเด็กซ์โซ่ให้ความสำคัญอยู่เสมอ ตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา โซเด็กซ์โซ่เชื่อมั่นอยู่เสมอว่าหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การเติบโตของบริษัทคือการลงทุนด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตั้งแต่พนักงานระดับหน้าไปจนถึงหัวหน้างานระดับอาวุโส ทุกคนที่โซเด็กซ์โซ่จะได้รับโอกาสในการฝึกฝนอบรมและพัฒนาตนเองตลอดช่วงอายุการทำงาน

โซเด็กซ์โซ่รับรองว่าพนักงานใหม่ทุกคนในอินเดียจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ระบบการทำงาน และนโยบายต่างๆ ของโซเด็กซ์โซ่เป็นอย่างดี ผ่านโปรแกรมอบรมมากมายที่จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมกับระดับของพนักงานและสถานที่ทำงาน รวมถึงการแปลเป็นภาษาประจำภูมิภาคต่างๆ อีก 6 ภาษาด้วยกัน การอบรมที่เป็นระบบและต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญในธุรกิจของเรา Sodexo Academy ซึ่งได้แก่ทีมอบรมภายในของโซเด็กซ์โซ่ประเทศอินเดีย ได้ทำการออกแบบหลักเกณฑ์ โปรแกรม และวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะซึ่งเน้นด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงานของเรา โดยที่โปรแกรมจะถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความจำเป็นทางธุรกิจ

นอกเหนือจากโปรแกรมในประเทศแล้ว หัวหน้างานอาวุโสในประเทศอินเดียยังต้องปฏิบัติตามโปรแกรมพัฒนาระดับโลกซึ่งออกแบบโดย Sodexo Management Institute เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านทักษะการเป็นผู้นำให้กับหัวหน้างานทั้งหลาย และเพือดำเนินการตามแผนกลยุทธ์โดยรวมของกลุ่มอีกด้วย

 

การมีส่วนร่วมในชุมชน

การพัฒนาของโซเด็กซ์โซ่ในประเทศอินเดียเกิดขึ้นควบคู่ไปกับพันธสัญญาของเราในการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น โครงการ STOP Hunger ของเราทำให้โซเด็กซ์โซ่มีโอกาสได้ทำงานในเชิงรุก ด้วยการจับมือเป็นหุ้นส่วนกับ “Eco kitchen” ที่ตั้งอยู่ในเมืองเจนไน โปรแกรมดังกล่าวเน้นความสำคัญด้านการช่วยเหลือผู้หญิงให้สามารถหาเลี้ยงชีพผ่านการประกอบและขายอาหาร โดยอาหารจะถูกขายโดยผู้หญิงที่เข้าร่วมโปรแกรมในรถเข็นแบบพิเศษซึ่งตั้งอยู่ในที่ต่างๆ ของเมืองในราคาที่มีกำไร โซเด็กซ์โซ่ให้ความร่วมมือด้วยการจัดหาวัตถุดิบ การฝึกอบรมขั้นตอนปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ รวมไปถึงหลักการของธุรกิจขั้นพื้นฐานให้กับผู้ร่วมโปรแกรม ในปี 2555 ทีมงานโซเด็กซ์โซ่ประเทศอินเดียร่วมมือกับ Eco Kitchen ทำการแจกจ่ายอาหารให้ผู้ด้อยโอกาสเกือบ 3,000 คนในวันอาหารโลก ทีมงานของเรายังได้ให้การสนับสนุนองค์กรการกุศล“Save The Children” ซึ่งทำงานด้านให้การศึกษาแก่เด็กพิเศษ 250 คนซึ่งมีความบกพร่องด้านการได้ยินและการพูดที่ได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนแออัดในมุมไบ ในการให้ความช่วยเหลือในทางปฏิบัติและช่วยเหลือเด็กที่ถูกละทิ้งหรือทารุณให้กลับสู่สังคม


ประเทศตลาดเกิดใหม่

โซเด็กซ์โซ่เชื่อมั่นในศักยภาพด้านการเติบโตของประเทศตลาดเกิดใหม่ อ่านตัวเลขสำคัญของโซเด้กซ์โซ่ในประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน

บางส่วนของลูกค้าโซเด็กซ์โซ่ในออสเตรเลีย

Tata-Motors-logoTata Motors
การให้บริการอาหารและแม่บ้านไปจนถึงบริการสนับสนุนทางธุรกิจที่มีคุณภาพให้กับ TATA Motors ทำให้พันธสัญญาที่โซเด็กซ์โซ่มีต่อบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในอินเดียกลายเป็นมาตรฐานให้กับวงการธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2551  
                            > รายละเอียดเพิ่มเติม

Alcatel Lucent logoAlcatel Lucent 
โซเด็กซ์โซ่ให้บริการด้านโปรแกรมของรางวัลทางออนไลน์เพื่อกระตุ้นการทำงานของพนักงาน และบริการคอลเซ็นเตอร์เพื่อตอบคำถามของพนักงาน
> รายละเอียดเพิ่มเติม

Transocean logoทีมงานโซเด็กซ์โซ่ให้บริการด้านบริหารทรัพยากรกายภาพและแม่บ้าน ไปจนถึงการบริหารผู้จำหน่ายและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นบริการด้านคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานของ Transocean ทั้งบนที่อยู่นอกชายฝั่งและบนบก
> รายละเอียดเพิ่มเติม

การยกระดับการรับรู้ด้านความท้าทายที่เกี่ยวกับเพศ

So WIN
Sodexo Women's India Network (SoWIN) เปิดตัวครั้งแรกที่เมืองเจนไน มุมไบ บังกาลอร์ และเดลี ภายใต้พันธกิจที่เหมือนกันคือ : "สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทีละคน"

หลักไมล์แห่งความสำเร็จ

India milestones