โซเด็กซ์โซ่ในจีน

ไม่มีใครโต้แย้งการเติบโตแบบก้าวกระโดดและระดับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศจีนช่วง 30 ที่ผ่านมาได้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของจีนคือปัจจัยที่สร้างแรงบันดาลใจใหม่ให้ประชาชนชาวจีน รวมถึงการอุบัติด้านไลฟ์สไตล์และความเป็นอยู่ที่ดีก็ได้กลายเป็นส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี สิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กับความท้าทายใหม่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เหล่านี้ คือโอกาสที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เช่นเดียวกับโอกาสที่โซเด็กซ์โซ่ก้าวเข้าสู่ธุรกิจในประเทศจีนในฐานะผู้นำด้านบริการเพื่อคุณภาพชีวิต

โอกาสทองในประเทศจีน

นับตั้งแต่โซเด็กซ์โซ่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศจีนเมื่อปี 2548 บริษัทมีการเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าของเรา โดยได้ให้บริการแบบครบวงจรด้าน Business Support, Engineering, Food and Wellness Services ในหลายภาคส่วนธุรกิจตั้งแต่ Corporate, Education และ Healthcare ไปจนถึง Remote Sites รวมถึง Sports and Leisure ไม่ว่าจะเป็นการรับรองการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและการดูแลรักษาอาคาร หรือการบริหารจัดการห้องประชุม บริการต่างๆ ของโซเด็กซ์โซ่ในประเทศจีนมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน

China key figures

ชั้นเรียนวิชาการบริหารความเครียดช่วยให้โนเกีย ประเทศจีน รักษาพนักงานไว้ได้อย่างไร

บริการด้านคุณภาพชีวิตมีโอกาสในการเติบโตอย่างมากในประเทศจีน แอนดรูว์ ดอว์สัน ผู้อำนวยการฝ่าย Facility Services ประเทศจีนกล่าว "การขยายตัวของชนชั้นกลางในประเทศจีนร่วมกับภาวะขาดแรงงานที่กำลังจะเกิดขึ้น หมายความว่าบริการของโซเด็กซ์โซ่จะเป็นข้อเสนอธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมาก" บริการด้านไลฟ์สไตล์และความเป็นอยู่ของโซเด็กซ์โซ่ครอบคลุม ครูฝึกเพื่อช่วยให้พนักงานลดน้ำหนัก การลดความเครียดหรือเลิกสูบบุหรี และยังรวมถึงชั่วโมงโยคะ พิลาทิส หรือชั้นเรียนการบริหารความเครียดอีกด้วย "บริการด้านไลฟ์สไตล์เหล่านี้จะช่วยให้บริษัทสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถในตลาดเอาไว้ได้"

บริษัทโนเกียที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ และฝ่ายโลจิสติกส์ แต่หลังจากที่บริษัทย้ายสำนักงานจากในเมืองไปตั้งที่เขตอุตสาหกรรมซึ่งอยู่นอกเมือง การรักษาไว้ซึ่งพนักงานก็ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญและทำให้โนเกียได้ติดต่อโซเด็กซ์โซ่เพื่อรับมือกับปัญหานี้ กลุ่มโซเด็กซ์โซ่ตอบรับด้วยการนำเสนอบริการครบวงจรที่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสม โดยการผสมผสานโซลูชั่นต่างๆ ที่ประกอบด้วย ห้องยิม ห้องเสริมสวยและทำผม ร้านค้าสะดวกซื้อ และการสัมนาด้านไลฟ์สไตล์เพื่อยกระดับคุณชีวิตในประจำวันของพนักงานโนเกีย ปัจจุบันนี้ ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างโซเด็กซ์โซ่และโนเกียประเทศจีน ได้ก้าวไปอีกระดับด้วยการให้บริการ Technical and Engineering Services ซึ่งเป็นบริการที่เพิ่มขึ้นมาจากบริการด้าน Business Support, Food and Lifestyle Services

เริ่มให้บริการ Benefits & Rewards Services ที่ COMAC

โซเด็กซ์โซ่เดินหน้าขยายธุรกิจด้วยกลยุทธ์การเพิ่มความดึงดูดใจของบริษัทในสายตาของพนักงาน "เนื่องจากรัฐวิสาหกิจต่างๆ ต้องประสบกับการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดแรงงาน ความสามารถของโซเด็กซ์โซ่ในการมอบสิทธิประโยชน์และรางวัลจูงใจให้กับพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงทำให้เราเป็นตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง" แฟรงค์ ซูลี่ ผู้อำนวยการทั่วไปฝ่าย Benefits & Rewards Services อธิบาย บริษัทการบินพาณิชย์แห่งประเทศจีน (The Commercial Aircraft Corporation of China) หรือ COMAC มีความกระตื่อรือร้นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มคุณค่าด้าน Benefits and Rewards ในรูปแบบของบัตรรับประทานอาหาร นอกเหนือจากบริการด้านคุณภาพชีวิตที่โซเด็กซ์โซ่ได้ให้บริการอยู่ก่อนแล้ว "แม้ว่าขณะนี้จะมีผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ราว 8,000 คนที่ไซต์งานของ COMAC แต่จำนวนจะเพิ่มเป็น 40,000 คนตามเป้าหมายของปี 2558 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุปสงค์สำหรับบริการด้านคุณภาพชีวิตแบบที่โซเด็กซ์โซ่นำเสนอ"

การเสริมความแข็งแกร่งให้รัฐวิสาหกิจต่างๆ

โซเด็กซ์โซ่คือผู้ให้บริการสำคัญในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐวิสาหกิจในการปรับโครงสร้างธุรกิจหลักและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สัญญาบริการแบบครบวงจรของโซเด็กซ์โซ่กับ Baosteel บริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศ คือตัวอย่างซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพของโซเด็กซ์โซ่ในการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่ทรงคุณค่าของลูกค้า ในการรับผิดชอบจัดการด้านบริการต่างๆ เช่น อาหารพนักงาน ของโซเด็กซ์โซ่ทำให้บริษัทผู้ผลิตเหล็กก้าสามารถทุ่มเทความสนใจให้กับธุรกิจหลักของตนเองได้มากขึ้น ตั้งแต่การเริ่มต้นในปี 2547 เป็นต้นมา สัญญาบริการของโซเด็กซ์โซ่ได้ขยายความรับผิดชอบครอบคลุม การบริหารทรัพยากรกายภาย ซึ่งรวมทุกอย่างตั้งแต่อาคารไปถึงการใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ ไปจนถึงบริการปรับภูมิทัฯส์และบริการสนับสนุนอื่นๆ ปัจจุบันนี้ โซเด็กซ์โซ่คือหมายเลขหนึ่งด้านบริการเพื่อคุณภาพชีวิตสำหรับรัฐวิสาหกิจจีน เช่น Baosteel ซึ่งเม็ดเงินที่โซเด็กซ์โซ่ได้รับจากภาคธุรกิจนี้คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมดจากธุรกิจในประเทศของโซเด็กซ์โซ่

โปรแกรมที่ปรึกษาและผู้รับการปรึกษามีส่วนในการพัฒนาพนักงานผู้หญิง

นโยบายด้านการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นของโซเด็กซ์โซ่ได้รับการถ่ายทอดในรูปแบบของโปรแกรมฝึกอบรมหลายโปรแกรมด้วยกัน ตัวอย่งเช่นโปรแกรม M&M ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ปรึกษาและผู้รับการปรึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาของพนักงานผู้หญิง ส่งเสริมความหลากหลายด้านเพศ ในระดับบริหารงานปฏิบัติการ โดยหัวหน้างานอาวุโสสิบคนจะรับเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานผู้หญิงสิบคน ที่คัดเลือกจากความสามารถในการทำงานและความต้องการที่จะเติบโตภายในบริษัท ที่ปรึกษาและผู้รับการปรึกษาแต่ละคู่จะร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ผู้รับการปรึกษาต้องบรรลุภายในช่วงเวลาที่กำหนด และร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามความก้าวหน้า โปรแกรมดังกล่าวนี้คือโอกาสสำหรับคู่หูทั้งสองฝ่าย คือการได้รับความช่วยเหลือส่วนตัวจากหัวหน้างานอาวุโสในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในประจำวันและการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้รับการปรึกษา สิ่งที่ผู้ให้คำปรึกษาได้รับคือโอกาสในการมองเห็นสิ่งต่างๆ ที่มากกว่าขอบเขตการทำงานของตัวเอง และโอบรับวัฒนธรรมของบริษัท


แม้ว่าขนาดที่กว้างใหญ่และจำนวนประชาชนที่มหาศาลของประเทศจีนจะเป็นโอกาสทองสำหรับธุรกิจต่างชาติ การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้หมายถึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการความท้าทายบางอย่างของประเทศ การแก้ไขกฎหมายข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม คนงานอพยพ 160 ล้านคนที่ต้องการการฝึกอบรม และการแข่งขันอย่างดุเดือดในการว่าจ้างพนักงานที่ผ่านการอบรมขั้นสูงมาแล้ว คือตัวอย่างบางส่วนของความท้าทายที่บริษัทต่างๆ ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศจีนต้องรับมือ นับว่าเป็นโชคดีที่โซเด็กซ์โซ่มีข้อได้เปรียบจากการเริ่มต้นก่อน การพัฒนาชุมชนและพนักงานอย่างต่อเนื่องและชื่อเสียงด้านความซื่อตรงในการทำธุรกิจ และบริการด้านคุณภาพชีวิตที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงทำให้โซเด็กซ์โซ่ได้รับโอกาสสำหรับบทบาทสำคัญด้านการพัฒนาของประเทศจีนในอนาคต


ประเทศตลาดเกิดใหม่

โซเด็กซ์โซ่เชื่อมั่นในศักยภาพด้านการเติบโตของประเทศตลาดเกิดใหม่ อ่านตัวเลขสำคัญของโซเด้กซ์โซ่ในประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน

หลักไมล์แห่งความสำเร็จ

China milestones

การส่งเสริมการให้คำปรึกษา

locker maintenance
เราเชื่อมั่นในพลังแห่งการแนะนำและให้คำปรึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร การส่งเสริมการอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยไม่จำกัดเพศ หน้าที่การทำงาน การแบ่งกลุ่มลูกค้าและประเทศ ทำให้การอภิปรายส่วนใหญ่สามารถสร้างผลกระทบอย่างแรงกล้าให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับคำปรึกษา