โซเด็กซ์โซ่ในประเทศบราซิล

การดำเนินธุรกิจในภูมิภาคทำให้โซเด็กซ์โซ่ได้ใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา

ในฐานะเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลกและหนึ่งในเศรษฐกิจที่มีการเติบโตเร็วที่สุด บราซิลจึงเป็นกุญแจสำคัญด้านการพัฒนาธุรกิจระดับนานาชาติของโซเด็กซ์โซ่ ความท้าทายของตลาดในประเทศบราซิล ซึ่งได้แก่ ขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารและความหลากหลายของภูมิภาค, อัตราการเข้า-ออกงานสูง ถูกชดเชยด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทีมงานและความคิดสร้างสรรค์ของชาวบราซิล และชาวบราซิลนี้เองที่กลายเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการนำเสนอบริการด้านคุณภาพชีวิตระดับแนวหน้าของโซเด็กซ์โซ่

Brazil key figures

ผู้นำด้านการสร้างแรงจูงใจ

ในประเทศที่มีอัตราการขาดงานและการเข้า-ออกจากงานสูง บริษัทต่างๆ จึงตระหนักดีถึงความจำเป็นในการเสนอบริการด้านคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้กับบริษัท ธุรกิจ Benefits and Rewards Services ของโซเด็กซ์โซ่ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจึงสามารถครองตำแหน่งแชมป์ในภาคธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดเอาไว้ได้ แม้ว่าจะมีบริษัทคู่แข่งมากถึง 150 บริษัทที่นำเสนอโปรแกรมสิทธิประโยชน์ก็ตาม อย่างไรก็ดี รูปแบบโปรแกรม Benefits and Rewards ของโซเด็กซ์โซ่ยังคงเป็นที่นิยมมากที่สุดในบราซิล ซึ่งประกอบด้วย สิทธิประโยชน์, การบริหารรายจ่าย, รางวัลจูงใจ, บริการประกันภัย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ บัตรทาน / ซื้ออาหาร ไปจนถึงตั๋วสำหรับเดินทาง บัตรน้ำมัน บัตรกำนัล บัตรของเล่น และบัตรสำหรับกิจกรรมด้านวัฒนธรรม เป็นต้น

ในประเทศที่มีอัตราการขาดงานและการเข้า-ออกจากงานสูง บริษัทต่างๆ จึงตระหนักดีถึงความจำเป็นในการเสนอบริการด้านคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้กับบริษัท ธุรกิจ Benefits and Rewards Services ของโซเด็กซ์โซ่ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจึงสามารถครองตำแหน่งแชมป์ในภาคธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดเอาไว้ได้ แม้ว่าจะมีบริษัทคู่แข่งมากถึง 150 บริษัทที่นำเสนอโปรแกรมสิทธิประโยชน์ก็ตาม อย่างไรก็ดี รูปแบบโปรแกรม Benefits and Rewards ของโซเด็กซ์โซ่ยังคงเป็นที่นิยมมากที่สุดในบราซิล ซึ่งประกอบด้วย สิทธิประโยชน์, การบริหารรายจ่าย, รางวัลจูงใจ, บริการประกันภัย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ บัตรทาน / ซื้ออาหาร ไปจนถึงตั๋วสำหรับเดินทาง บัตรน้ำมัน บัตรกำนัล บัตรของเล่น และบัตรสำหรับกิจกรรมด้านวัฒนธรรม เป็นต้น

 

การรักษาความใกล้ชิดกับลูกค้า

โซเด็กซ์โซ่เอาชนะความท้าทายด้านโลจิกติกส์ในประเทศที่มีความกว้างใหญ่เทียบเท่าทวีป และสภาพภูมิอากาศอันเลวร้ายในบางภูมิภาคของประเทศได้อย่างไร? ในกรณีนี้ สิ่งสำคัญที่สุดที่โซเด็กซ์โซ่ยึดถือคือการรักษาความใกล้ชิดกับลูกค้า โดยบริษัทได้ตั้งสำนักงานและศูนย์กระจายสินค้าประจำภูมิภาคในตำแหน่งที่มีความหมายเชิงกลยุทธ์ใน 10 รัฐ เช่น ในเมืองมาเนาส์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอามาโซนัส โซเด็กซ์โซ่ให้บริการในบริษัทผู้ผลิตจักรยานยนต์ของญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง และเนื่องจากพนักงานมากกว่าหนึ่งในสามเป็นชาวญี่ปุ่น อาหารที่บริการจึงเป็นอาหารเอเชียเป็นส่วนใหญ่ ซูชิในอเมซอน? ไม่ใช่ปัญหาสำหรับโซเด็กซ์โซ่!

สภาพภูมิอากาศของบราซิล รวมทั้งระยะทาง เป็นปัจจัยที่ทำให้การรักษามาตรฐานด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของโซเด็กซ์โซ่เป็นไปได้ยาก ทั้งนี้ โซเด็กซ์โซ่ได้จัดการกับปัญหาดังกล่าวโดยการส่งทีมงานจำนวน 85 คนไปยังบราซิลอย่างต่อเนื่อง เพื่อฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและกระบวนการในการทำงานและความปลอดภัยด้านอาหาร นอกจากนี้ การเข้าซื้อกิจการของบริษัท Puras ผู้ให้บริการด้านอาหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของบราซิล ในปี 2011 ยิ่งช่วยเสริมสร้างความเป็นเลิศในบริการด้านอาหารของโซเด็กซ์โซ่ พร้อมทั้งช่วยปรับปรุงกระบวนการคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เครื่องมือในการทำงาน และระบบบูรณาการให้ดียิ่งขึ้น

 

การอบรมและให้คำปรึกษาด้านการรักษาไว้ซึ่งพนักงาน

"พนักงานของเราอยากให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้สึกคุ้นเคยใกล้ชิดกับผู้จัดการของพวกเขา การได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งด้านการงานและจิตใจ" มาซิโอ เฟเดริโก้ VP HR กลุ่ม On-site Service ประจำอเมริกากลาง อเมริกาใต้ และบราซิล กล่าว

fans maintenance2เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวนี้ โซเด็กซ์โซ่จึงได้พัฒนาโปรแกรมฝึกอบรม Programa Trainee ซึ่งเน้นด้านการเตรียมพร้อมมืออาชีพอายุน้อยให้สามารถรับผิดชอบงานในตำแหน่ง Unit Manager ได้ก่อนการทำงานที่ไซต์ของลูกค้า ในทางกลับกัน โปรแกรมนี้จะทำให้ Unit Manager มีความใกล้ชิดกับทีมงานอย่างมากในการประชุมประจำวัน การติดตามผล KPI เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมงานสามารถทำงานได้ตามแผนงานและเป็นการตอบสนองความต้องการของทีม โปรแกรม Academia de Vendasoffers คือโปรแกรมอบรมแบบสมบูรณ์สำหรับทีมขายของโซเด็กซ์โซ์ ซึ่งเน้นด้านการตลาด การขาย และธุรกิจ เป็นหลัก
โปรแกรมที่ปรึกษา คือโปรแกรมหนึ่งที่มีอัตราความสำเร็จอย่างมาก การฝึกอบรมแบบสมบูรณ์ซึ่งเน้นการติดต่อที่ใกล้ชิดนี้คือกุญแจสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับการรักษาไว้ซึ่งพนักงาน

โซเด็กซ์โซ่มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจไม่ว่าจะในวงการอุตสาหกรรม การธนาคาร พลังงาน การดูแลสุขภาพ การศึกษา ด้วยการนำเสนอบริการแบบบูรณาการและครบวงจรซึ่งเป็นการผสมผสานบริการ On-site Services และ Benefits & Rewards Services เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มคุณค่าด้านสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าของเราประเทศตลาดเกิดใหม่

โซเด็กซ์โซ่เชื่อมั่นในศักยภาพด้านการเติบโตของประเทศตลาดเกิดใหม่ อ่านตัวเลขสำคัญของโซเด้กซ์โซ่ในประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน

โปรแกรมในประเทศแสดงความมีไหวพริบและความสามารถของชาวบราซิล

ความเป็นมืออาชีพและความสามารถที่เหมาะสมสำหรับการจ้างงาน
โซเด็กซ์โซ่พัฒนาความสัมพันธ์ในการเป็นหุ้นส่วนกับสถาบันและองค์กรเอกชนต่างๆ ในที่ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจทั่วประเทศ เพื่อให้การสนับสนุนชุมชนด้อยโอกาสและช่วยให้คนมีงานทำ

Projeto SOMA
ให้ความรู้ด้านแนวปฏิบัติสำหรับการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนและการทำธุรกิจเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น โครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนถึง 70 ครอบครัวแล้ว

หลักไมล์แห่งความสำเร็จ

Brazil milestones