โซเด็กซ์โซ่ในประเทศออสเตรเลีย

"เป้าหมายของเราคือการเป็นแบรนด์ด้านบริการเพื่อคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นที่รู้จัก ยอมรับ และได้รับเลือกจากความเป็นผู้นำด้านการยึดมั่นในหลักความปลอดภัย ความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร ความเป็นเลิศด้านบริการที่นำเสนอให้ลูกค้า และความคาดหวังของผู้บริโภค และจากความเชื่อมั่นทุ่มเทของบริษัทเพื่อสร้างพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสำหรับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของเราทุกฝ่าย" จอห์นพอล ไดเมค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โซเด็กซ์โซ่ประเทศออสเตรเลีย

Australia key figures

บริการด้านคุณภาพชีวิตที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแบบเฉพาะ

ด้วยขนาดที่ใหญ่โตและทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาลทำให้ออสเตรเลียคือความท้าทายเพียงประการเดียวสำหรับผู้ให้บริการใดๆ ก็ตาม เพื่อเอาชนะความท้าทายดังกล่าว โซเด็กซ์โซ่ให้บริการเพื่อปรับปรุงคณภาพชีวิตของคนงานในบริษัทลูกค้าและชุมชนของพวกเขามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982 ด้วยบริการใน 5 ด้าน ได้แก่: Corporate, Seniors, Education, Defense และ Remote Sites ชื่อเสียงของโซเด็กซ์โซ่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะบริการแบบครบวงจรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ นวัตกรรม และการยึดมั่นในความปลอดภัย ในทุกที่ๆ เราปฏิบัติงาน

การรักษาข้อได้เปรียบในเศรษฐกินที่มีการแข่งขันสูง

#video

ธุรกิจภาคทรัพยากรของออสเตรเลียที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนับเป็นโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับการเติบโตของบริการ On-site Services คุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ พลังงาน น้ำมันและก๊าซ ไซต์งานเหล่านี้บางแห่งมีสภาพแวดล้อมแบบสุดขั้ว เช่นที่ Olympic Dam ซึ่งเป็นเหมืองใต้ดินขนาดใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ที่ตั้งอยู่บนทะเลทรายที่ห่างจากเมืองใกล้ที่สุด 560 กม.

ธุรกิจภาคทรัพยากรของออสเตรเลียที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนับเป็นโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับการเติบโตของบริการ On-site Services คุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ พลังงาน น้ำมันและก๊าซ ไซต์งานเหล่านี้บางแห่งมีสภาพแวดล้อมแบบสุดขั้ว เช่นที่ Olympic Dam ซึ่งเป็นเหมืองใต้ดินขนาดใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ที่ตั้งอยู่บนทะเลทรายที่ห่างจากเมืองใกล้ที่สุด 560 กม.

ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับ Rio Tinto บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเหมืองแร่อีกแห่ง ผ่านสัญญาบริการของโซเด็กซ์โซ่ที่โครงการ Hail Creek Village ซึ่งเป็นโครงการแห่งใหม่ของ Rio Tinto คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นทักษะและความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์สำหรับไซต์งานที่ห่างไกลของโซเด็กซ์โซ่ โดยโซเด็กซ์โซ่รับผิดชอบด้านบริการที่จำเป็นต่างๆ ตั้งแต่การบริหารจัดการที่พักอาศัยและการบำรุงรักษาทางเทคนิค ไปจนถึงการจัดเลี้ยง ปรับภูมิทัศน์ และโปรแกรมไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารเหล่านี้

technical equipment maintenance employeeชื่อเสียงของโซเด็กซ์โซ่ด้านนโยบายที่เข้มงวดในเรื่องคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์ทั้งต่อลูกค้าและพนักงานของโซเด็กซ์โซ่เอง โซเด็กซ์โซ่ได้รับความไว้วางใจให้บริการแก่องค์กรชั้นนำมากมาย อาทิ ข้อตกลงในการขยายการให้บริการที่หลากหลายแก่บริษัทต่อเรือ Australian Submarine Corporation ซึ่งมีไซต์งานอยู่หลายแห่งในภาคใต้และตะวันตกของออสเตรเลีย โดยคลอบคลุมการบริการด้านอาหาร การทำความสะอาด การบำรุงรักษาภาคพื้นสนาม และการกำจัดสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้ โซเด็กซ์โซ่ยังได้กำหนดมาตรฐานใหม่ในด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน ทำให้สถานที่ปฏิบัติงานของโซเด็กซ์โซ่หลายแห่งบรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การทำงานครบ 500,000 ชั่วโมงโดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury – LTI)

ที่ทำงานที่ดี: การพัฒนาอาชีพจากแก่นแท้

ออสเตรเลียมีตลาดงานที่มีการแข่งขันสูง การดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นโซเด็กซ์โซ่จึงได้พัฒนาแผนกลยุทธ์ขึ้นเพื่อรับรองว่าพนักงานของเราจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่ครบครันและได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม เพื่อให้พนักงานมีโอกาสเติบโตภายในองค์กรและรู้สึกว่ามีคนเห็นคุณค่าของพวกเขา โปรแกรมพัฒนาบุคคลากรเพื่อตำแหน่งบริหารที่จัดขึ้นภายในองค์กรคือความพยายามในการสร้างเส้นทางอาชีพให้กับบุคคลากรของเรา สำหรับระดับชาติแผนการฝึกอบรมและการฝึกงานของเราได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากสถาบันเทคนิคและการศึกษาขั้นสูงหลายแห่ง (Technical and Futher Education Institutions) เช่น โซเด็กซ์โซ่ได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับสถาบัน Sunshine Coast TAFE ในเมืองควีนส์แลนด์เพื่อจัดทำหลักสูตรอนุปริญญาด้านการบริหารขึ้น

วงจรแห่งศีลธรรม

remote site security checkธุรกิจของโซเด็กซ์โซ่มีพื้นฐานอยู่ภายในประเทศเป็นหลัก ดังนั้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนในประเทศจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของเรา ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้ถูกนำไปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ The Better Tomorrow Plan ของโซเด็กซ์โซ่ ความกว้างใหญ่ไพศาลของประเทศออสเตรเลียคือสิ่งที่ย้ำเตือนเราอยู่เสมอถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ การร่วมทำงานกับลูกค้าและพนักงานอย่างใกล้ชิดทำให้โซเด็กซ์โซ่สามารถทุ่มเทความพยายามในการสร้างสรรค์การพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการจัดตั้งโครงการต่างๆ ด้านการบริหารจัดการของเสีย ห่วงโซ่อุปทานแบบยั่งยืน และการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2552 หน่วยงานด้านเหมืองแร่และปิโตรเลียมให้การยอมรับโปรแกรมฟื้นฟูทรัพยากรของโซเด็กซ์โซ่ในฐานะความก้าวหน้าทางสิ่งแวดล้อม การยอมรับนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการของเสียในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และความสามารถของโซเด็กซ์โซ่ที่ช่วยให้ลูกค้าลดการเกิดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้


บางส่วนของลูกค้าโซเด็กซ์โซ่ในออสเตรเลีย

Oz Minerals
หลังจากประสบความสำเร็จในการสร้างชุมชมที่แท้จริงผ่านบริการด้านคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร โซเด็กซ์โซ่ได้รับรางวัลเป็นสัญญาบริการที่หมู่บ้าน Prominent Hill ตลอดช่วงอายุของเหมือง

Australian Submarine Corp
ด้วยความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนานกว่า 15 ปี โซเด็กซ์โซ่มีโอกาสให้บริการที่หลากหลาย เช่น บริการทำความสะอาดโดยผู้เชี่ยวชาญ, บริการดูแลภูมิทัศน์, บริการด้านอาหาร, กำจัดแมลงและของเสีย

Rio Tinto
โซเด็กซ์โซ่ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ให้บริการแบบบูรณาการตั้งแต่ การทำความสะอาด บริการอาหารและบริหารทรัพยากรกายภาพ ไปจนถึงบำรุงรักษาโซต์งานห่างไกล ซึ่งประกอบด้วยไซต์งานทั้งหมดสี่แห่งและการขยายหมู่บ้านอีกสามแห่งในเขตพิลบาร่า ของออสเตรเลียตะวันตก

BHP Billiton
โซเด็กซ์โซ่ก้าวข้ามการให้บริการ Remote Site แบบธรรมดาทั่วไปด้วยการใช้โปรแกรมบูรณาการแบบใหม่ที่สามารถรับรองประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์ด้านสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และบันเทิงได้อย่างแท้จริง

สนับสนุนการสร้างสัมพันธ์กับชุมชนชาวอะบอริจิน

Aboriginal woman in Australia
สิ่งสำคัญที่โซเด็กซ์โซ่ยึดมั่นมาตลอดคือการสร้างสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันกับชุมชนในท้องถิ่นที่โซเด็กซ์โซ่ดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โซเด็กซ์โซ่คือหนึ่งในบริษัทกลุ่มแรกในอุตสาหกรรมเดียวกันของประเทศออสเตรเลียที่นำแผน Reconciliation Action Plan (RAP) มาใช้เพื่อสร้างสะพานในการเชื่อมสัมพันธ์กับชุมชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม การสร้างโอกาสในการฝึกอบรมและจ้างงานให้กับชุมชนในท้องถิ่นจึงเป็นก้าวที่สำคัญอย่างยิ่ง

หลักไมล์แห่งความสำเร็จ

Australia milestones

ประเทศตลาดเกิดใหม่

โซเด็กซ์โซ่เชื่อมั่นในศักยภาพด้านการเติบโตของประเทศตลาดเกิดใหม่ อ่านตัวเลขสำคัญของโซเด้กซ์โซ่ในประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน

better-tomorrow-plan-block 
We Are, We Do และ We Engage เป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กร

การอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย

Health and safety on Remote Sites (240x120)
ความปลอดภัยคือกุญแจสำคัญของ Remote Sites โซเด็กซ์โซ่จึงอบรมพนักงานของเราเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถทำการตัดสินใจอย่างปลอดภัยที่สุดในที่ทำงาน