ความหิวโหย

ประชากรของโลกจำนวนมากกว่า 10% ทุกข์ทรมานจากความหิวโหย ในแต่ละวันมีผู้คนหลายร้อยล้านคนที่ต้องเชิญกับความอดอยาก

corp-resp-hunger

ประเด็นที่เราให้ความสำคัญ

การขจัดความหิวโหยทั่วโลกให้หมดสิ้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และโซเด็กซ์โซ่ก็มีส่วนช่วยในการขจัดความหิวโหยด้วยเช่นกัน

ในแต่ละวัน โซเด็กซ์โซ่ให้บริการผู้บริโภคกว่า 75 ล้านคนทั่วโลกด้วยอาหารที่มีคุณภาพ รสชาติดี และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น แต่เราต้องการที่จะทำมากกว่านั้น เราต้องการใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญของเราเพื่อช่วยเหลือผู้คนและชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด เรากำลังหาวิธีใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อต่อสู้กับความหิวโหย

เราบริจาคเงินเพื่อการกุศลและสนับสนุนให้พนักงานของเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ เราแจกจ่ายอาหารและให้ทุนสนับสนุนการทำสวนของชุมชน เราให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหาร และเราช่วยผู้บริโภคสร้างความแตกต่างด้วยผลิตภัณฑ์ Stop Hunger และแคมเปญ Stop Hunger ซึ่งช่วยระดมทุนให้กับโครงการ Stop Hunger

3 ประเด็นหลักที่เราให้ความสำคัญ

Corporate responsability, hunger

ความหิวโหย

Corporate responsability, gender

เพศ

Corporate responsability, waste

ของเสีย

พันธสัญญา 9 ประการ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่งขึ้น

โลกกำลังเปลี่ยนไป จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงานของเรา ธุรกิจก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกัน

Stop Hunger

STOP Hunger Logo (240x120)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรม Stop Hunger เพื่อขจัดความหิวโหย

ข้อมูลเชิงลึกเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่งขึ้น

ในประเทศกัมพูชา เด็กสาวหลายๆคน ซึ่งน้อยกว่า 1 ใน 3 ของเด็กนักเรียนทั้งหมดนั้นไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาเลย