ของเสีย

ของเสียเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของเรา การแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปกป้องพื้นดินและน้ำและการพัฒนาวิถีชีวิต

corp-resp-waste

ประเด็นที่เราให้ความสำคัญ

โซเด็กซ์โซ่มุ่งมั่นที่จะช่วยลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งในแต่ละวัน ทั่วโลกมีอาหารเหลือทิ้งประมาณ 1 ใน 3 ของอาหารทั้งหมด โดยสหประชาชาติมีเป้าหมายที่จะลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งลง 50% ภายในปีพ.ศ. 2573 โซเด็กซ์โซ่มีส่วนช่วยในเรื่องนี้อย่างมาก ด้วยห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆ มากกว่า 150,000 องค์กร พนักงานกว่า 425,000 คน และผู้บริโภคกว่า 75 ล้านคน จึงมีหลายวิธีที่เราจะสามารถสร้างความแตกต่างและปฏิวัติวิธีการจัดการกับอาหารเหลือทิ้ง

เรามุ่งมั่นที่จะลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง และอนุรักษ์พลังงานและน้ำภายในองค์กร ในปัจจุบัน 89.7% ของไซต์งานของเรามีการติดตั้งอุปกรณ์และดำเนินการต่างๆเพื่อช่วยลดขยะอินทรีย์ และ 81.5% ของไซต์งานของเราก็ทำเช่นเดียวกันสำหรับขยะอนินทรีย์

เราได้จัดทำโครงการระดับโลกที่เรียกว่า WasteWatch โดย LeanPath ซึ่งช่วยในการระบุสาเหตุและกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดอาหารเหลือทิ้ง ไซต์งานที่ดำเนินโครงการ WasteWatch สามารถลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งลงได้ถึง 45% ภายใน 2-6 เดือน

เรามุ่งมั่นที่จะลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งที่นอกเหนือจากการดำเนินงานของเราเอง เราจึงได้หาวิธีใหม่ๆ ในการลดปริมาณของเหลือทิ้งจากการบริการที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าของเรา และมุ่งเน้นไปที่บทบาทของเราในฐานะผู้นำระดับโลกในการลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง

3 ประเด็นหลักที่เราให้ความสำคัญ

Corporate responsability, hunger

ความหิวโหย

Corporate responsability, gender

เพศ

Corporate responsability, waste

ของเสีย

พันธสัญญา 9 ประการ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่งขึ้น

โลกกำลังเปลี่ยนไป จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงานของเรา ธุรกิจก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกัน

ข้อมูลเชิงลึกเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่งขึ้น

ของเสียเหลือทิ้งคือหนึ่งในปัญหาหลักที่โลกเรากำลังประสบอยู่ตอนนี้ ทุกๆวัน 1 ใน 3 ของอาหารทั้งหมดทั่วโลกสูญเปล่าไปพร้อมกับพลังงานและน้ำที่ใช้ในการผลิต ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม แต่การเปลี่ยนแปลงปัญหานี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากคนจำนวนมาก