ชุมชมท้องถิ่น

img_corpresp_homepage_sustainable_local

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ร้อยละ 97 ของพนักงานโซเด็กซ์โซ่มาจากการจ้างงานในท้องถิ่น 80 ประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ โซเด็กซ์โซ่จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในเชิงรุกด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนในระยะยาว

โซเด็กซ์โซ่ให้การสนับสนุนโครงการ STOP Hunger เพื่อต่อสู้กับความหิวโหยและภาวะขาดสารอาหารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชมในประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ทีมงานของเราให้ความสำคัญด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง และได้ร่วมมือกับทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ว่ามีคนเกือบหนึ่งพันล้านคนที่ต้องประสบปัญหาความหิวโหยและภาวะขาดสารอาหารทุกวัน

Servathon

ในเดือนเมษายนและพฤษภาคมของทุกปี โครงการ Stop hunger Servathon คือกิจกรรมสำคัญที่เปิดโอกาสให้เหล่าอาสาสมัครทั้งหมดของเราได้ร่วมมือกับองค์กรอิสระในท้องถิ่นเพื่อให้บริการอาหารฟรี เก็บอาหาร และระดมทุน ปัจจุบันนี้ โซเด็กซ์โซ่ร่วมมือกับองค์กรอิสระกว่า 600 แห่งใน 30 ประเทศ

Stop Hunger

STOP Hunger Logo (240x120)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรม Stop Hunger เพื่อขจัดความหิวโหย

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่