คุณภาพชีวิตของคนงานเหมือง

ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่หยาวเย็นแบบทุนดราในประเทศไซบีเรียน หรืออากาศที่ร้อนระอุในพื้นที่ห่างไกลทางตะวันตกของออสเตรเลีย บริการด้านคุณภาพชีวิตของโซ่เด็กซ์โซ่สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่สำคัญ 2 ประการ คือ การยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของคนงาน และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทที่เราได้ร่วมงานด้วย