วิธีดำเนินธุรกิจของเรา

โซเด็กซ์โซ่ก่อตั้งขึ้นในปี 2509 โดยนายปิแอร์ เบลยอง ปัจจุบันโซเด็กซ์โซ่มีพนักงานมากกว่า 427,000 คนทั่วโลก การเติบโตของกลุ่มมีรากฐานมาจากหลักการซึ่งหลอมรวมทีมของเราให้เป็นหนึ่งเดียวและทำให้โซเด็กซ์โซ่มีความโดดเด่นจากบริษัทอื่นๆ หลักการเหล่านี้ถูกถ่ายทอดผ่านค่านิยมและหลักจรรยาบรรณของบริษัท ดูรายละเอียดเพิ่มเติม.

img_corpresp_human_rights

ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นโดยนายปิแอร์ เบลยอง โซเด็กซ์โซ่ได้พยายามดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยคำนึงถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและหลักการขององค์กรแรงงานสากลเสมอมา แม้ว่ารัฐบาลคือหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริม เคารพ และปกป้องสิทธิมนุษยชน แต่กลุ่มโซเด็กซ์โซ่ในฐานะบริษัทข้ามชาติซึ่งทำธุรกิจในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ตระหนักถึงหน้าที่ของบริษัทในการส่งเสริมและรับรองสิทธิมนุษยชนอันเป็นไปตามปฏิญญาสากลของสหประชาชาติ

โซเด็กซ์โซ่ยึดมั่นในหลักการ

dotted line

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธสัญญาของบริษัท

better-tomorrow-plan-block 
We Are, We Do และ We Engage เป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กร

FY 2013 Corporate Responsibility Publications (240x120)
โซเด็กซ์โซ่มีการเผยแพร่เอกสารกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการทำงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม