วิธีดำเนินธุรกิจของเรา

โซเด็กซ์โซ่ก่อตั้งขึ้นในปี 2509 โดยนายปิแอร์ เบลยอง ปัจจุบันโซเด็กซ์โซ่มีพนักงานมากกว่า 427,000 คนทั่วโลก การเติบโตของกลุ่มมีรากฐานมาจากหลักการซึ่งหลอมรวมทีมของเราให้เป็นหนึ่งเดียวและทำให้โซเด็กซ์โซ่มีความโดดเด่นจากบริษัทอื่นๆ หลักการเหล่านี้ถูกถ่ายทอดผ่านค่านิยมและหลักจรรยาบรรณของบริษัท ดูรายละเอียดเพิ่มเติม.

ทุกวันนี้ คนจำนวนหลายล้านคนให้ความไว้วางใจโซเด็กซ์โซ่ในการบริการ On-site Services อย่างปลอดภัย ในฐานะผู้นำระดับโลก เรานำเสนอโซลูชั่นเพื่อความปลอดภัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แม้ภายใต้สภาวะแบบสุดขีด

รับรองมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง

เพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงในทุกไซต์งานของเรา โซเด็กซ์โซ่จึงมีนโยบายดังต่อไปนี้

  • ปฏิบัติตามนโยบายระดับโลกด้านความปลอดภัยอาหาร ความปลอดภัย และสุขอนามัย แบบเดียวกันทั่วทั้งกลุ่ม

  • กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรกายภาพ HSE ให้สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว และกำหนดนโยบายระดับโลก

  • พัฒนาและใช้โปรแกรมความปลอดภัยกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของบริษัท

  • กำหนดข้อบ่งชี้สำคัญเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและโครงการริเริ่มด้านความปลอดภัย

  • มีการตรวจสอบตนเอง โปรแกรมตรวจสอบ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ การวิเคราะห์และเรียนรู้

มืออาชีพด้านคุณภาพ สุขภาพ และความปลอดภัย

จากการที่ลูกค้าที่ความคาดหวังด้านโซลูชั่นแบบครบวงจรและระดับโลกสูงมากขึ้น เครือข่ายมืออาชีพด้านคุณภาพ สุขภาพและความปลอดภัยระดับนานาชาติของเราจึงได้ทำงานร่วมกันเพื่อรับรองความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยการการรับรองว่าผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์ของบริษัทจะมีคุณภาพดีที่สุดและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ที่สุด และมีการนำมาตรฐานด้านคุณภาพไปใช้ที่ไซต์งานของเรา

ในปี 2552 โซเด็กซ์โซ่ได้ประกาศนโยบายความปลอดภัยอาหารระดับโลก และในปี 2553 บริษัทได้นำระบบตอนสนองสถานการณ์และรายงานเหตุระดับโลกมาใช้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาหารและอาชีพในระดับนานาชาติ ปัจจุบันนี้ บริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานและนโยบายด้านความปลอดภัยในการบริหารทรัพยากรกายภาพระดับโลก

นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยของกลุ่ม

หลักการที่ปรากฏในนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยของกลุ่มคือสิ่งที่กำหนดความคาดหวัง และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเรา

บริษัทให้คำมั่นสัญญาในการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานและบริการลูกค้าซึ่งมีความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ค่านิยมของโซเด็กซ์โซ่ในด้านจิตวิญญาณของความเป็นทีมและจิตวิญญาณแห่งความก้าวหน้าคือพื้นฐานสำคัญของวัฒนธรรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยของโซเด็กซ์โซ่ บริษัทคาดหวังว่าผู้บริหารระดับอาวุโสและพนักงานทุกคนจะแสดงออกถึงความยึดมั่นทุ่มเทในการสนับสนุนและพัฒนาวัฒนธรรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยขององค์กร

การมีส่วนร่วมของพนักงาน ลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้ใช้บริการ และซัพพลายเออร์ของเราคืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงพฤติกรรมและการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย เพื่อบรรลุความสำเร็จในด้านนี้ บริษัทจึงได้ทำการสื่อสารและปรึกษาประเด็นต่างๆ ด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง

 

ระบบบริหารจัดการ

ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยระดับโลกของโซเด็กซ์โซ่ออกแบบขึ้นเพื่อรับรองบริการเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี รวมถึงสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ

ระบบบริหารจัดการเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของโซเด็กซ์โซ่มีพื้นฐานจากมาตรฐาน OHSAS18001 และขั้นตอนบังคับ 18 ข้อ ระบบบริหารจัดการนี้กำหนดขึ้นเพื่อบรรลุความคาดหวังตามนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยของกลุ่มในแต่ละองค์กรธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการใช้มาตรฐานเพื่อการอ้างอิงของกลุ่ม (Group Reference Standards) เพื่อกำหนดมาตรฐานระดับโลกขั้นต่ำสุดสำหรับประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัยเฉพาะด้านอีกด้วย

ในแต่ละองค์กรธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการใช้มาตรฐานเพื่อการอ้างอิงของกลุ่ม (Group Reference Standards) เพื่อกำหนดมาตรฐานระดับโลกขั้นต่ำสุดสำหรับประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัยเฉพาะด้านอีกด้วย

img_systeme de management

Salus

เนื่องจากโซเด็กซ์โซ่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกซึ่งให้บริการด้านคุณภาพชีวิตที่หลากหลาย ดังนั้น เทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำงานร่วมกันของทีมงาน

Salus คือแพลทฟอร์มซอฟท์แวร์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยระดับโลกของโซเด็กซ์โซ่ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานของเราจากทั่วทุกมุมโลกสามารถแบ่งปันประสบการณ์เพื่อการปรับปรุงด้านสุขภาพและความปลอดภัย การเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือปัจจัยที่จะนำพาไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นความคาดหวังที่กำหนดอยู่ในนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยของกลุ่ม

Salus คือแพลทฟอร์มระดับโลกที่ใช้งานบนเว็บไซต์และนำเสนอในหลายภาษา ซึ่งโซเด็กซ์โซ่ทุกแห่งรวมถึงทีมงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยทุกทีมสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย ข้อมูลของอุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ คือสิ่งที่นำมาใช้กำหนดขั้นตอนปฏิบัติเชิงป้องกันได้ดีที่สุด นอกจากนี้ Salus ยังสามารถคำนวณค่า KPI สำหรับระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยระดับโลกของโซเด็กซ์โซ่อีกด้วย

img_Salus

better-tomorrow-plan-block 
We Are, We Do และ We Engage เป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กร

FY 2013 Corporate Responsibility Publications (240x120)
โซเด็กซ์โซ่มีการเผยแพร่เอกสารกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการทำงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม