วิธีดำเนินธุรกิจของเรา

โซเด็กซ์โซ่ก่อตั้งขึ้นในปี 2509 โดยนายปิแอร์ เบลยอง ปัจจุบันโซเด็กซ์โซ่มีพนักงานมากกว่า 427,000 คนทั่วโลก การเติบโตของกลุ่มมีรากฐานมาจากหลักการซึ่งหลอมรวมทีมของเราให้เป็นหนึ่งเดียวและทำให้โซเด็กซ์โซ่มีความโดดเด่นจากบริษัทอื่นๆ หลักการเหล่านี้ถูกถ่ายทอดผ่านค่านิยมและหลักจรรยาบรรณของบริษัท ดูรายละเอียดเพิ่มเติม.

img_corpresp_business_integrity

การทำธุรกิจในระบบเศรษฐกิจระดับโลกเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้นทุกขณะ ในความสัมพันธ์เชิงธุรกิจของเรา พนักงานของบริษัทต้องทำงานภายใต้ระบบการเมือง การเงิน และเศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย รวมถึงข้อกำหนดทางวัฒนธรรมและระเบียบทางกฎหมายที่แตกต่างกันไปอย่างมากอีกด้วย

เพื่อรับรองว่าโซเด็กซ์โซ่จะยึดถือความซื่อตรงในการทำธุรกิจทั้งหมด เราจึงได้กำหนดหลักการที่เข้มงวดขึ้นในปี 2550 ภายใต้ชื่อ “หลักการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง”.

หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้เป็นการรวบรวมความเชื่อและข้อปฏิบัติด้านความซื่อตรงทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจและร่วมแสดงความเชื่อมั่นด้านความซื่อตรงทางธุรกิจกับกลุ่ม ทั้งนี้ได้มีการจัดทำเอกสารคู่มือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เพื่อให้ทีมงานสามารถใช้อ้างอิงได้ในการทำงานประจำวัน เพื่อรับรองการทำงานที่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วทั้งกลุ่ม

better-tomorrow-plan-block 
We Are, We Do และ We Engage เป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กร

รางวัลล่าสุดที่ได้รับ

โซเด็กซ์โซ่เป็นบริษัทที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index หรือ DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 จากการประเมินบริษัทต่างๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เป็นรูปธรรมของโซเด็กซ์โซ่ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของแผนงานด้านความรับผิดชอบของบริษัทที่เรียกว่า Better Tomorrow 2025.