เพศ

เราเชื่อมั่นอย่างมากว่าเมื่อเรามอบโอกาสให้กับผู้หญิง สื่งที่เราทำจะส่งผลไปถึงบุคคลและชุมชนรอบๆด้วย เพราะเมื่อผู้หญิงทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น เราทุกคนก็จะทำได้ดีขึ้นเช่นกัน

corp-resp-gender

ประเด็นที่เราให้ความสำคัญ

โซเด็กซ์โซ่เป็นผู้จ้างงานรายใหญ่อันดับที่ 19 ของโลก โดยมีพนักงานที่เป็นผู้หญิงกว่า 54% เราให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศและความก้าวหน้าของผู้หญิงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของเรา นอกเหนือจากข้อผูกพันทางศีลธรรมแล้ว ความหลากหลายทางเพศนั้นมีความจำเป็นต่อธุรกิจอย่างมากเพราะเราต้องสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของทุกคนที่เราให้บริการ

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โครงการ Sodexo Women's International Forum for Talent ได้ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าของสุภาพสตรี ปัจจุบัน คณะกรรมการของโซเด็กซ์โซ่ มีสมาชิกที่เป็นผู้หญิงมากถึง 50% และในจำนวนนั้น 30% เป็นผู้บริหารระดับอาวุโส
แต่ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องทำ เรากำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้หญิงที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำให้เป็น 40% ภายในปีพ.ศ. 2568 และเพิ่มความเสมอภาคในการดูแลธุรกิจด้านการบริหารจัดการอาคาร ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของเรา

แต่เรื่องนี้ยังมีฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ด้วยห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเราจึงมีความโดดเด่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับบริษัทขนาดเล็กที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของ และส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ของเราร่วมงานกับทุกเพศอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้เรากำลังสร้างโอกาสให้กับผู้หญิงทั่วโลกผ่านทางการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและสุขภาวะ

3 ประเด็นหลักที่เราให้ความสำคัญ

Corporate responsability, hunger

ความหิวโหย

Corporate responsability, gender

เพศ

Corporate responsability, waste

ของเสีย

พันธสัญญา 9 ประการ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่งขึ้น

โลกกำลังเปลี่ยนไป จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงานของเรา ธุรกิจก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกัน

ความเข้าใจต่อวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่งขึ้น

ที่โซเด็กซ์โซ่เราตระหนักดีว่ามีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อช่วยส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ เราตั้งเป้าหมายให้มีผู้บริหารระดับอาวุโสที่เป็นผู้หญิง 40% ภายในปีพ.ศ. 2568