ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่ง

ในฐานะผู้นำด้านบริการเพื่อคุณภาพชีวิต โซเด็กซ์โซ่ตระหนักดีว่าความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งคือกุญแจสำคัญในการพัฒนา

img_corpresp_homepage_employer_diversity

จากการจับมือเป็นหุ้นส่วน การรับรู้ และโครงการริเริ่มด้านการพัฒนาต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษา และเครือข่ายพนักงาน บริษัทได้ปลูกฝังวัฒนธรรมที่โอบรับความแตกต่างและชื่นชมพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น ความหลากหลายได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญด้านความสามารถในการแข่งขันและเชิงเศรษฐกิจของบริษัทด้วยการทำให้เรามีความเข้มแข็งมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น และใกล้ชิดกับผู้บริโภคของเรามากขึ้น

บุคคลทุพพลภาพ

รับสมัคร ว่าจ้าง พัฒนาพนักงานและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่มีความต้องการพิเศษ

แคมเปญปี 2559 ของเรา: เปิดใจ ให้พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับความทุพพลภาพ

open-upโซเด็กซ์โซ่เข้าสู่ปีที่สองของกำหนดระยะเวลา 10 ปีที่ตั้งคำมั่นไว้ว่า 100% ของกำลังคนของเราต้องได้ใช้โปรแกรมสำหรับคนทุพพลภาพภายในปี 2568  การเข้าร่วมโครงการริเริ่ม 'เปิดใจ' (Open-Up) จะช่วยสร้างความตระหนักและเน้นย้ำถึงเจตนารมณ์ในการที่จะผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างเพื่อทุกคนรวมถึงบุคคลทุพพลภาพไม่ว่าโซเด็กซ์โซ่จะเปิดดำเนินการที่ใดก็ตาม

เพศ

เพิ่มเติมโอกาสในการว่าจ้างและพัฒนาบุคลากรหญิงในตำแหน่งระดับปฏิบัติการและผู้นำ

โซเด็กซ์โซ่ยึดมั่นในการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้หญิงและสร้างเสริมพลังให้กับผู้หญิงทั่วโลกทั้งในที่ทำงานและในชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนและคุณภาพชีวิตของพวกเขา

ผู้หญิงที่ได้รับการสร้างเสริมพลังจะสามารถสร้างทีม ครอบครัวและชุมชนที่แข็งแกร่งขึ้นได้ เมื่อผู้หญิงได้รับโอกาสที่ดีขึ้น เราทั้งหมดก็ดีขึ้นไปด้วย

นี่เป็นวิธีทางบวกที่จะแบ่งปันและร่วมฉลองพลังที่ผู้หญิงมีและร้อง "ว้าว!" นี่คือพลังว้าว!

 

คนรุ่นต่าง ๆ

สร้างความตระหนักและหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของคนรุ่นต่างๆ และวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์ในการทำงานที่มีประสิทธิผลระหว่างคนทุกรุ่น

โซเด็กซ์โซ่จ้างและอบรมพนักงานที่ต่างกันสี่รุ่นตั้งแต่รุ่นหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงอายุ  กรุ๊ปนี้เป็นการพยายามที่จะช่วยให้พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะแบ่งปันประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา

 

วัฒนธรรมและแหล่งกำเนิด

มุ่งมั่นพยายามที่จะทำให้แน่ใจว่ากำลังคนของโซเด็กซ์โซ่สะท้อนถึงความหลากหลายของผู้บริโภคและลูกค้า

โซเด็กซ์โซ่ต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติกับคนต่างแหล่งกำเนิด ผ่านโปรแกรมการสร้างความตระหนักรู้ การอบรมที่มุ่งเน้นเฉพาะงาน และโอกาสในการพัฒนา

พวกเราให้บริการลูกค้าและผู้บริโภคจากทุกประเทศ ทุกชาติกำเนิดและทุกวัฒนธรรม  เราเน้นย้ำที่จะทำให้ทีมของเรามีความหลากหลายเฉกเช่นเดียวกับลูกค้าของเรา เพื่อที่จะเข้าใจและตอบสนองต่อความชอบและความคาดหวังที่หลากหลายได้ดีขึ้น ดังนั้นเราจึงมีพันธสัญญาอย่างเป็นทางการและเครื่องมือเฉพาะ (การอบรม การรายงาน การให้ค่าตอบแทนกับผู้จัดการ) ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องการเลือกปฏิบัติกับคนต่างแหล่งกำเนิด

เพศวิถีและเพศภาวะ

ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เปิดกว้างสำหรับพนักงานที่เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

โซเด็กซ์โซ่ส่งเสริมวัฒนธรรมของบริษัทที่ยอมรับความหลากหลายทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะที่มองเห็นจากภายนอกหรือไม่ บริษัทฯ พยายามที่จะสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยที่พนักงานทุกคนสามารถ "เป็นตัวของตัวเองเวลาทำงาน" ได้ ผ่านเครือข่ายและพันธมิตรต่าง ๆ

ความสมดุลทางเพศ

Michel Landel (240)
“ความสมดุลทางเพศคือจุดกำเนิดของความมั่งคั่ง ความคิดสร้างสรรค์ และการปรับปรุงลักษณะการทำงานร่วมกัน เราต้องมีความแน่วแน่และพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนใดๆ ในด้านความไม่เท่าเทียมทางเพศอยู่เสมอ” ไมเคิล แลนเดล CEO โซเด็กซ์โซ่

DiversityInc2017โซเด็กซ์โซ่ติดอันดับ 6 จากการจัดลำดับ 50 บริษัทชั้นนำด้านความหลากหลาย ประจำปี 2560 โดย DiversityInc.

 

 

 

การศึกษาความสมดุลระหว่างเพศของโซเด็กซ์โซ่ ปี พ.ศ. 2561

Sodexo’s Gender Balance Study 2018

การศึกษาความสมดุลระหว่างเพศของโซเด็กซ์โซ่ ปี พ.ศ. 2561 การศึกษาอย่างคลอบคลุมของโซเด็กซ์โซ่พบว่าทีมผู้บริหารที่มีความสมดุลระหว่างเพศสามารถทำงานตามวัตถุประสงค์หลักทางธุรกิจของบริษัทได้ดีขึ้น