การก้าวกระโดดทางอาชีพ

img_aboutus_thailand-careerspringboard

ร้อยละ 95 ของพนักงานโซเด็กซ์โซ่มีการติดต่อโดยตรงกับผู้บริโภคของเรา ความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญ ความภาคภูมิใจ และความพึงพอใจของพนักงานโซเด็กซ์โซ่ที่ได้เสนอบริการให้ลูกค้าทุกรายของเรา โซเด็กซ์โซ่มุ่งมั่นที่จะรับรองว่าทุกคนได้รับโอกาสอันเท่าเทียมในการพัฒนาทักษะและหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใดก็ตาม

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่