ความรับผิดชอบต่อสังคม

โลกกำลังเปลี่ยนไป จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงานของเรา ธุรกิจก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกัน
 

corp-resp

เรากำลังสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับทุกคน

องค์กรจะมีประสิทธิภาพที่ดีหรือประสบความสำเร็จได้ต้องมาจากการทำงานอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นใคร ดำเนินธุรกิจที่ไหน ทุกองค์กรจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเพื่อสร้างคุณค่าที่แท้จริง

ที่โซเด็กซ์โซ่ พนักงานจำนวน 425,000 คนของเราช่วยให้ผู้บริโภคกว่า 75 ล้านคนทั่วโลกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสะดวกสบายยิ่งขึ้น ปลอดภัยกว่าเดิม และมีสุขภาพที่ดีขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของพวกเราในแต่ละวัน
เราสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างมีความหมายหากเราตัดสินใจถูกต้อง และนั่นหมายความว่าเราต้องนึกถึงความต้องการในวันนี้และวันต่อๆไป ด้วยเหตุนี้เราจึงติดตามความคืบหน้าของเราผ่านแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เรียกว่า Better Tomorrow 2025 ซึ่งจะทำให้เราและทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกับเราให้ความสำคัญกับอนาคตระยะยาวของเรา

ทุกอย่างรวมกันเพื่อพรุ่งนี้ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสิ่งที่ดีกว่าสำหรับพนักงาน ลูกค้า และชุมชนของเรา รวมไปถึงโลกที่เราอาศัยอยู่ และทรัพยากรที่เราใช้ร่วมกัน

ทำในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญทุกๆวัน หมายถึงวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

พันธสัญญา 9 ประการ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่งขึ้น

เราได้พัฒนาแนวทางปฎิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากบทบาทต่างๆ ของเราในฐานะที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลก ตลอดจนผลกระทบต่างๆ ที่มีต่อโลกใบนี้อันเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจของเรา

 

ผู้คน

ชุมชน

สิ่งแวดล้อม

ในฐานะนายจ้าง

พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น

มุ่งเน้นด้านความหลากหลายของบุคลากรและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่เราให้บริการ

ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในหมู่พนักงานและที่ทำงาน

ในฐานะผู้ให้บริการ

นำเสนอและสนับสนุนให้ผู้บริโภคเข้าถึงตัวเลือกไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพ

ส่งเสริมการพัฒนาในท้องถิ่น ดำเนินธุรกิจอย่างคลอบคลุม เป็นธรรม และยั่งยืน

มีความรับผิดชอบต่อแหล่งที่มาและให้บริการด้านการจัดการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในฐานะพลเมืองภาคองค์กร

ต่อสู้กับความหิวโหยและภาวะขาดสารอาหาร

ขับเคลื่อนความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

3 ประเด็นหลักที่เราให้ความสำคัญ

Corporate responsability, hunger

ความหิวโหย

Corporate responsability, gender

เพศ

Corporate responsability, waste

ของเสีย

Miche-landel.jpg“ การรวมความก้าวหน้าและเป้าหมายเข้าด้วยกันนั้นมีความสำคัญมากกว่าเดิม เป้าหมายของความก้าวหน้าควรคำนึงถึงการรักษาไว้ซึ่งแก่นแท้ของการเป็นมนุษย์และการทำประโยชน์เพื่อมวลมนุษยชน ”

Michel LANDEL, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโซเด็กซ์โซ่

โบรชัวร์ดิจิทัลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

เอกสารที่ช่วยอธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และประเด็นที่เราให้ความสำคัญ

การทำงานร่วมกันเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่งขึ้น

ไม่มีองค์กรไหนที่จะสามารถสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่งขึ้นได้เพียงลำพัง เราสามารถทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้โดยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรต่างๆ

โซเด็กซ์โซ่ทำงานรวมกับองค์กรระดับโลก ผู้บริโภค และมูลนิธิต่างๆ เพื่อสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ เรายังได้ริเริ่มโครงการต่างๆขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้า

รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การประเมินและการจัดลำดับต่างๆ ช่วยให้เรามุ่งมั่นพัฒนาสังคมต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีต่อคุณภาพชีวิต