การให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้นำองค์กร

ในฐานะผู้นำด้านบริการเพื่อคุณภาพชีวิตระดับโลก โซเด็กซ์โซ่มุ่งมั่นสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการรับรู้ การให้ความสำคัญ และการจัดการคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน

การสำรวจระดับนานาชาติครั้งแรกโดย Sodexo Institute for Quality of Life (สถาบันโซเด็กซ์โซ่เพื่อคุณภาพชีวิต) นี้ มีส่วนสำคัญต่อกลยุทธ์การเป็นผู้นำทางความคิดของเราอย่างมาก

โดยการสำรวจนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีอำนาจในการตัดสินใจจำนวน 780 คน จาก 3 กลุ่มธุรกิจ (บริษัทเอกชน สถานพยาบาล และสถานศึกษา) ใน 6 ประเทศ (บราซิล จีน ฝรั่งเศส อินเดีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา)

ผลจากการสำรวจพบว่า ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผลการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ยังช่วยระบุผลลัพธ์ทางธุรกิจในด้านต่างๆ อีกด้วย (อาทิ ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ธุรกิจ ผลการดำเนินงานทางการเงิน และประสิทธิภาพขององค์กร

 Leader International Survey_TH

 Survey Overview

แสดงผลการสำรวจ (PDF 1.8 Mb)

 

 

 

 

Sodexo Institute for Quality of Life (สถาบันโซเด็กซ์โซ่เพื่อคุณภาพชีวิต)

ในปี 2552 โซเด็กซ์โซ่ได้เริ่มสร้างทรัพยากรเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องคุณภาพชีวิตที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง Sodexo Institute for Quality of Life (สถาบันโซเด็กซ์โซ่เพื่อคุณภาพชีวิต) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อมั่นของโซเด็กซ์โซ่ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตนำไปสู่ความก้าวหน้าของบุคคลและผลการดำเนินงานขององค์กร โดยสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตและผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งได้รับการความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

ผู้นำให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตอย่างไร?

Thomas Jelley ผู้อำนวยการ Sodexo Institute for Quality of Life (สถาบันโซเด็กซ์โซ่เพื่อคุณภาพชีวิต) และ Isabelle Panhard ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท แฮร์ริส อินเตอร์แอคที ฟ อธิบายว่าทำไมคุณภาพชีวิตจึงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจทั่วโลก

โซเด็กซ์โซ่เตรียมจัดงานประชุมด้านคุณภาพชีวิต

ในฐานะผู้นำด้านบริการเพื่อคุณภาพชีวิตระดับโลก โซเด็กซ์โซ่มุ่งมั่นสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าองค์กรต่างๆ ได้นำประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปดำเนินการอย่างไรบ้างในปัจจุบัน ทั้งนี้ โซเด็กซ์โซ่จะจัดงานประชุมด้านคุณภาพชีวิตในเดือนพฤษภาคม 2558 นี้ ณ มหานครนิวยอร์ก ซึ่งจะเป็นการรวมตัวกันของนักคิดที่มีชื่อเสียง และผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก โดยการประชุมจะพูดถึงคุณภาพชีวิตใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ การบริหารพื้นที่ ชุมชนท้องถิ่น การรับรู้ส่วนบุคคล โภชนาการ เทคโนโลยี และความเท่าเทียมทางเพศ พร้อมทั้งพิจารณาประเด็นที่สำคัญต่างๆ เช่น การปรับตัวขององค์กรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิวัฒนาการของแบบจำลองเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพชีวิต และจะทำอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าคนรุ่นใหม่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม