ประวัติโซเด็กซ์โซ่

ตำแหน่งทางการตลาดของโซเด็กซ์โซ่ในอุตสาหกรรมด้านการบริการมีความเป็น เอกลักษณ์และโดดเด่นอย่างยิ่ง มันคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของเราอย่างแท้จริง การผสมผสานความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของทีมงานโซเด็กซ์โซ่มากกว่า 100 สายงานเข้าด้วยการ ทำให้เราเป็นบริษัทเพียงแห่งเดียวที่สามารถผสานนวัตกรรมการบริการในด้าน ต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นบริการครบวงจรได้อย่างสมบูรณ์

ประวัติโซเด็กซ์โซ่

ตำแหน่งทางการตลาดของโซเด็กซ์โซ่ในอุตสาหกรรมด้านการบริการมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นอย่างยิ่ง มันคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของเราอย่างแท้จริง การผสมผสานความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของทีมงานโซเด็กซ์โซ่มากกว่า 100 สายงานเข้าด้วยการ ทำให้เราเป็นบริษัทเพียงแห่งเดียวที่สามารถผสานนวัตกรรมการบริการในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นบริการครบวงจรได้อย่างสมบูรณ์

ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงานของลูกค้า

img_aboutus_thailand-careerspringboard 
ในฐานะส่วนหนึ่งขององค์กรธุรกิจระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจในกว่า 80 ประเทศ โซเด็กซ์โซ่ได้ออกแบบ บริหาร และนำเสนอบริการ On-Site เต็มรูปแบบ ซึ่งครอบคลุมธุรกิจด้าน Health Care, Education, Corporate และ Remote Sites ปัจจุบันนี้ โซเด็กซ์โซ่ประเทศไทยมีพนักงานกว่า 2,500 คน ซึ่งให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มรวมกันมากกว่า 100 แห่ง

บริการของเรา ได้แก่:

  • การบริหารทรัพยากรกายภาพด้านเทคนิค (Technical Facilities Management)
  • การบริหารจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices Management)
  • บริการด้านอาหาร (Foodservices)
  • บริการด้านพนักงานทำความสะอาด (Housekeeping Services)
  • บริการด้านจัดสวนและปรับภูมิทัศน์ (Gardening and Landscaping Services)

โซเด็กซ์โซ่ในประเทศไทย

มารู้จักกับบริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ภายใน 5 นาที

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่