ประวัติโซเด็กซ์โซ่

ตำแหน่งทางการตลาดของโซเด็กซ์โซ่ในอุตสาหกรรมด้านการบริการมีความเป็น เอกลักษณ์และโดดเด่นอย่างยิ่ง มันคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของเราอย่างแท้จริง การผสมผสานความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของทีมงานโซเด็กซ์โซ่มากกว่า 100 สายงานเข้าด้วยการ ทำให้เราเป็นบริษัทเพียงแห่งเดียวที่สามารถผสานนวัตกรรมการบริการในด้าน ต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นบริการครบวงจรได้อย่างสมบูรณ์

อัตลักษณ์และบุคคลสำคัญ

บริษัทโซเด็กซ์โซ่ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2509 โดยนายปิแอร์ เบลยอง ที่เมืองมาร์กเซย ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบัน โซเด็กซ์โซ่ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจด้านบริการเพื่อคุณภาพชีวิตระดับโลก กว่า 50 ปีมาแล้วที่เราได้ทำการพัฒนาความเชี่ยวชาญอันโดดเด่นของบริษัทผ่านการทำงานของพนักงานเกือบ 427,000 คนใน 80 ประเทศทั่วโลก

การรวบรวมความเชี่ยวชาญของทีมงานเข้าด้วยกันทำให้โซเด็กซ์โซ่คือบริษัทเพียงแห่งเดียวที่สามารถผสานนวัตกรรมการบริการด้านต่างๆ กว่า 100 สายงานเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์ เราทำการพัฒนา บริหารจัดการ และนำเสนอบริการที่หลากหลายในด้าน บริการในสถานที่ (On-Site Services)บริการด้านสิทธิประโยชน์และรางวัลจูงใจ (Benefits & Rewards Services) and และบริการส่วนบุคคลและที่พักอาศัย (Personal and Home Services เพื่อให้ลูกค้าทั้งหมดของเราสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ 

ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้ากว่า 100 ล้านคนในแต่ละวัน ทำให้เราสามารถพัฒนาบริการด้านคุณภาพชีวิตที่เป็นการยกระดับความกินดีอยู่ดีและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมถึงการช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทและองค์กรโดยรวม...ได้ทุกวัน

 

 

How leaders value Quality of Life in their organization (Survey)

ผลจากการสำรวจพบว่า ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผลการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ยังช่วยระบุผลลัพธ์ทางธุรกิจในด้านต่างๆ อีกด้วย (อาทิ ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ธุรกิจ ผลการดำเนินงานทางการเงิน และประสิทธิภาพขององค์กร

Quality of Life Observer 
ความเห็นเจาะลึกข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ บทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ กรณีศึกษา และข่าวสารล่าสุดด้านคุณภาพชีวิต

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560

Document-Reference-2016-2017-Sodexo-cover.png