หลักการ

โซเด็กซ์โซ่เปรียบได้กับชุมชนสำหรับลูกค้า ผู้บริโภค พนักงาน และผู้ถือหุ้นของบริษัท เราตระหนักดีว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ถือหุ้นทุกคนคือการเติบโตที่มั่นคงของบริษัท เรายังเชื่อมั่นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือการที่งานของเรามีความหมายสำหรับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำงาน ดังนั้นเราจึงยึดมั่นในพันธกิจและค่านิยมของบริษัท รวมถึงหลักจรรยาบรรณที่เป็นเครื่องชี้นำบริษัทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา

กว่าร้อยละ 95 ของพนักงานจำนวน 427,000 คนของโซเด็กซ์โซ่ประจำการอยู่ที่ไซต์งานของเราและให้บริการกับลูกค้าและผู้บริโภคเป็นประจำทุกวัน พนักงานของบริษัทซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดค่านิยมของโซเด็กซ์โซ่ในด้านจิตวิญญาณแห่งการบริการ จิตวิญญาณแห่งความเป็นทีม และจิตวิญญาณแห่งความก้าวหน้า อย่างชัดเจนผ่านความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานนับเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของบริษัทอย่างแท้จริง

จิตวิญญาณแห่งการบริการ

 • ลูกค้าและผู้บริโภคคือศูนย์กลางของทุกอย่างที่เราทำเสมอ

 • เพื่อให้บริการลูกค้าในแต่ละวันได้อย่างสมบูรณ์ พนักงานต้องมีความพร้อมและความกระตือรือร้นในการทำงานเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า และรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้

 • แม้ว่าโซเด็กซ์โซ่จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลก แต่บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจระดับท้องถิ่น โดยผู้จัดการของเราจะมีความเป็นผู้ประกอบอย่างแท้จริง มีความใกล้ชิดกับลูกค้า และมีอำนาจในการตัดสินใจได้

จิตวิญญาณแห่งความเป็นทีม

 • จิตวิญญาณแห่งความเป็นทีมคือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานทุกแห่ง หน่วยงานธุรกิจ และฝ่ายบริหารจัดการของบริษัททั้งหมด รวมถึงฝ่ายบริหารงานของบริษัทด้วยเช่นกัน

 • การผสมผสานทักษะของแต่ละบุคคลเข้ากับความรู้ความเชี่ยวชาญของสมาชิกคนอื่นๆ ในทีมคือกุญแจสำคัญในการรับรองความสำเร็จให้กับโซเด็กซ์โซ่

 • การทำงานเป็นทีมมีปัจจัยสำคัญประกอบด้วย: การรับฟังความเห็นผู้อื่น ความโปร่งใส ความเคารพผู้อื่น ความหลากหลาย ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการปฏิบัติตามการตัดสินใจประเด็นที่สำคัญ ความเคารพต่อกฎ และการให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

จิตวิญญาณแห่งความก้าวหน้า

ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นรูปธรรมผ่าน:

 • ความตั้งใจของเรา อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อมั่นว่าเราสามารถปรับปรุงและพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดีกว่าในปัจจุบันได้เสมอ

 • การยอมรับการประเมินและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานในบริษัทหรือบริษัทคู่แข่ง

 • การสำรวจตนเอง เนื่องจากการเข้าใจความสำเร็จและความล้มเหลวของตนเองคือรากฐานของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • สมดุลระหว่างความทะเยอทะยานและความอ่อนน้อมถ่อมตน

 • การมองโลกในแง่ดี ความเชื่อมั่นที่ว่าทุกปัญหามีทางออก การพัฒนาปรับปรุง หรือความก้าวหน้าในทางใดทางหนึ่งเสมอ

BETTER TOMORROW PLAN

img-better-tomorrow-plan-block 
We Are, We Do และ We Engage เป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กร