รางวัล

โซเด็กซ์โซ่ได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติจากโครงการต่างๆ ของบริษัทด้านทรัพยากรมนุษย์และการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ

รางวัลต่างๆ ที่โซเด็กซ์โซ่ได้รับในช่วงปีที่ผ่านมา

ในปี 2560 โซเด็กซ์โซ่เป็นบริษัทที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index หรือ DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 จากการประเมินบริษัทต่างๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์

โซเด็กซ์โซ่เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนี FTSE4Good Index หลังจากได้รับการประเมินในเดือนมิถุนายน 2560 กลุ่มดัชนี FTSE4Good Index Series ถูกออกแบบมาเพื่อวัดผลการดําเนินงานของบริษัทต่างๆ ที่แสดงความแข็งแกร่งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ

 

โซเด็กซ์โซ่ติดอันดับ 6 จากการจัดลำดับ 50 บริษัทชั้นนำด้านความหลากหลาย ประจำปี 2560 โดย DiversityInc.

อ่านเพิ่มเติม

In 2017, for the tenth consecutive year, Sodexo has been ranked as the top-scoring company in its sector for its excellent sustainability performance.

Read the press release

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560

Document-Reference-2016-2017-Sodexo-cover.png