สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

สถานที่ที่เราใช้ทำงาน เรียน รักษาตัว และใช้ชีวิตอยู่ มีผลกระทบต่อการรับรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนบุคคล ความสะดวกสบาย และคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก โดยมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพชีวิต ตั้งแต่แสงสว่างในห้อง ไปจนถึงอากาศที่เราหายใจ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา

Quality of Life Dimension - Physical Environment (infographic) TH

 

การวิจัยเพิ่มเติม

ในมหาวิทยาลัย การออกแบบและรูปแบบของห้องเรียน รวมทั้งสีของผนังห้อง และตำแหน่งการวางเฟอร์นิเจอร์ มีผลกระทบต่อศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน 25 สำหรับที่ทำงาน ผลการวิจัยพบว่าการรักษาอุณหภูมิห้องที่เหมาะสมช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานได้ถึง 44 แม้การปรับปรุงขั้นพื้นฐาน เช่น การเพิ่มโรงงาน หรือการเพิ่มปริมาณของแสงธรรมชาติ ก็พบว่าสามารถช่วยลดความดันโลหิต และทำให้สุขภาพและผลิตภาพของพนักงานดีขึ้น.

มาตรฐานระดับสูงของเราในเรื่องการบำรุงรักษาและความสะอาดช่วยเพิ่มความปลอดภัยในสถานพยาบาลและไซต์งานในพื้นที่ห่างไกล ระเบียบการทำความสะอาดที่เพียงพอในสถานพยาบาลสามารถป้องกันการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ 20-30 สำหรับไซต์งานนอกชายฝั่ง การส่งเสริมความเข้าใจเรื่องระเบียบวิธีการด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องเหมาะสมสามารถช่วยลดการบาดเจ็บ หรือแม้กระทั่งการเสียชีวิตได้

สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงต้องอาศัยองค์ประกอบที่ยั่งยืน โซเด็กซ์โซ่ร่วมมือกับลูกค้าในการลดปริมาณของเสีย การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และให้สิทธิพิเศษแก่ซัพพายเออร์ท้องถิ่นที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ เรายังนำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที Quality of Life Observer

บริการของเรามีผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร

การศึกษาด้านการรับรู้ของบุคคลในเรื่องคุณภาพชีวิต และประสบการณ์ในการให้บริการมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี ทำให้โซเด็กซ์โซ่สามารถระบุมิติของคุณภาพชีวิตได้ 6 ประการ ซึ่งบริการของโซเด็กซ์โซ่มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เหล่านั้น

Icon - QOL Dimension - Ease and Efficiency Icon - QOL Dimension - Health and Wellbeing Icon - QOL Dimension - Personal Growth Icon - QOL Dimension - Physical Environment Icon - QOL Dimension - Recognitino Icon - QOL Dimension - Social Interactions

TH_RB_Leader_International_Survey 
การสำรวจระดับนานาชาตินี้แสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผลการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ยังช่วยระบุผลลัพธ์ทางธุรกิจในด้านต่างๆ อีกด้วย (อาทิ ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ธุรกิจ ผลการดำเนินงานทางการเงิน และประสิทธิภาพขององค์กร