เงื่อนไขและความเป็นส่วนตัว

บรรณาธิการเว็บไซต์

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย
23/52-54 อาคารสรชัย ชั้น 17 ซ.สุขุมวิท 63
ถ.สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา
กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
โทร: +66 (0) 2714 1661
แฟกซ์: +66 (0) 2714 0788

เว็บโฮสติ้ง

TAZHOO  
3128 M Street NW 
Washington, DC 20007
USA
Tel: + 1 (202) 621 7160

เครดิต

รูปภาพ

ห้องสมุดภาพถ่ายโซเด็กซ์โซ่
CORBIS
iSTOCK PHOTO 

dotted line

ลิขสิทธิ์

เว็บไซต์นี้และเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์เป็นของบริษัทโซเด็กซ์โซ่ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยและสนธิสัญญาระหว่างชาติอื่นๆ การใช้และทำซ้ำ เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้อนุญาตให้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและส่วนตัวเท่านั้น ห้ามไม่ให้มีการทำซ้ำและ/หรือนำเสนอเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ หรือองค์ประกอบใดๆ ของเนื้อหา (เช่น ตราสินค้า สัญลักษณ์ทางการค้า รูปถ่าย รูปภาพ รูปประกอบ ไฟล์เสียง/วีดีโอ...) บนสื่อใดๆ ไม่ว่าสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงเพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากโซเด็กซ์โซ่
อ่าน กฎเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งานห้องสมุดรูปภาพ

เครื่องหมายการค้า

ชื่อบริษัท เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า สัญลักษณ์ทางการค้า และสัญรูปทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ไม่อนุญาตให้แปลความหมายเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ในทำนองการอนุญาตให้ใช้ หรือสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโซเด็กซ์โซ่ หรือบุคคลที่สามที่อาจเป็นเจ้าของสิทธิในการใช้งานเครื่องหมายการค้านั้นๆ

การทำลิงค์เชื่อมต่อกับwww.th.sodexo.com

เว็บไซต์โซเด็กซ์โซ่อนุญาตให้ทำไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ หากการลิงค์ข้อมูลนั้นเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับลิงค์ของโซเด็กซ์โซ่ ดังต่อไปนี้:
(i)  เมื่อถูกเลือกโดยผู้ใช้งาน ลิงค์ดังกล่าวต้องแสดงเว็บไซต์บนวินโดว์ใหม่แบบเต็มหน้าจอ ไม่ใช่ภายในกรอบของเว็บไวต์ที่เชื่อมโยง (ห้ามการทำ Deep-linking);
(ii) ลิงค์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์จะต้องปรากฎในลักษณะข้อความเท่านั้น และระบุอย่างชัดเจนว่า "เว็บไซต์โซเด็กซ์โซ่" หรือ; และ
(iii) ลักษณะที่ปรากฎ ตำแหน่ง และองค์ประกอบอื่นๆ ของลิงค์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเจือจางค่าความนิยมของชื่อและเครื่องหมายการค้าของโซเด็กซ์โซ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามมิให้เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้ง ลามกอนาจาร หรือการแบ่งแยกชาติพันธุ์ทำการลิงค์เชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์โซเด็กซ์โซ่เด็ดขาด

ไอพีแอดเดรส (IP Addresses) และคุ้กกี้

เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น ตำแหน่งไอพีแอดเดรสของคุณ ระบบปฏิบัติการ และประเภทของเบราว์เซอร์ เพื่อการบริหารจัดการระบบและเพื่อรายงานข้อมูลที่รวบรวมจากหลายด้านให้กับผู้โฆษณาของบริษัท ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงสถิติการใช้และรูปแบบการเปิดดูข้อมูล และไม่มีข้อมูลส่วนตัวของบุคคลใดๆ

ด้วยเหตุผลเดียวกับ เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยรวมของคุณผ่านการใช้ไฟล์คุ้กกี้ซึ่งเก็บอยู่ในฮาร์ดไดร์ฟคอมพิวเตอร์ของคุณ คุ้กกี้คือไฟล์ที่เก็บข้อมูลที่ถูกถ่ายทอดให้ฮาร์ดไดร์ฟคอมพิวเตอร์ของคุณ ไฟล์เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงไซต์งานของเราและนำเสนอบริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการจำเพาะบุคคลได้ดีขึ้น

ไฟล์เหล่านี้ทำให้เราสามารถ:

  • คาดคะเนจำนวนผู้ใช้งานและรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์
  • เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของคุณ และทำให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความสนใจส่วนบุคคลของคุณได้
  • เพิ่มความเร็วในการค้นหาข้อมูลของคุณ
  • จดจำคุณเมื่อกลับมาที่ไซต์งานของเราอีกครั้ง

จดจำคุณเมื่อกลับมาที่ไซต์งานของเราอีกครั้ง

Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้บริการ Google Analytics บริการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์โดย Google, Inc. ("กูเกิ้ล") Google Analytics ใช้ "คุ้กกี้" ซึ่งได้แก่ไฟล์ข้อความซึ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์สามารถวิเคราะห์ลักษณะการใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ ข้อมูลที่ได้จากคุ้กกี้เกี่ยวกับลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (รวมถึงไอพีแอดเดรสของคุณ) จะถูกส่งต่อและเก็บรักษาโดยกูเกิ้ลบนเซอร์เวอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา กูเกิ้ลจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ จัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานของเว็บไซต์ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ ที่เก็บกับการทำงานของเว็บไซต์และการใช้งานอินเตอร์เน็ต กูเกิ้ลอาจส่งต่อข้อมูลนนี้ไปยังบุคคลที่สามตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือที่ใดก็ตามซึ่งบุคคลที่สามทำการวิเคราะห์ข้อมูลในนามของกูเกิ้ล กูเกิ้ลจะไม่เชื่อมโยงไอพีแอดเดรสของคุณกับข้อมูลอื่นใดที่กูเกิ้ลมีอยู่ คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าถ้าคุณไม่ยอมรับคุ้กกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ การใช้งานเว็บไซต์นีหมายถึงคุณยินยอมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณโดยกูเกิ้ล เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วเท่านั้น

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data privacy)

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ถูกเก็บผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ บริการแบบเฉพาะบุคคล และแบบสอบถามอื่นๆ จะถูกวิเคราะห์โดยใช้ระบบอัตโนมัติ ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดถูกเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการคำร้องขอของผู้ใช้งานและจัดทำตัวเลขทางสถิติภายในองค์กรเท่านั้น; ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บเป็นความลับและใช้โดยพนักงานและหน่วยธุรกิจของกลุ่มโซเด็กซ์โซ่เท่านั้น

บางส่วนของข้อมูลที่กำหนดบนแบบฟอร์มออนไลน์จำเป็นต้องกรอกให้ครบเพื่อให้แบบฟอร์มสามารถเข้าสู่กระบวนการได้ ถ้าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ผิดหรือไม่สมบูรณ์ ข้อมูลจะไม่ถูกส่งไปให้โซเด็กซ์โซ่

อ้างอิงจากกฎหมายความคุ้มครองข้อมูลของประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2521 ซึ่งมีการแก้ไขเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547 (มาตราที่ 38-43 ของพระราชบัญญัติฉบับที่ 78-17 ณ วันที่ 6 มกราคม 2521 ว่าด้วย "เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟล์ และเสรีภาพด้านข้อมูล") คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบข้อมูลที่อ้างอิงถึงคุณด้วยชื่อ หากคุณมีความประสงค์จะใช้สิทธิ์ดังกล่าว กรุณาเขียนถึงเราที่ Group Communication Department, Sodexo, 255 quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 Issy-les-Moulineaux - FRANCE

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลของประเทศฝรั่งเศส โปรดดูข้อมูลที่เว็บไซต์ของ French Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ที่ www.cnil.fr

dotted line

ข้อปฏิเสธความรับผิดใดๆ

ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดหามา "ตามที่เป็น" "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความแม่นยำและการละเมิดสิทธิ์ โซเด็กซ์โซ่ไม่รับประกันใดๆ ทั้งสิ้นในด้านความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ ความแพร่หลาย หรือความเชื่อถือได้ของเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลใดๆ ก่อนนำข้อมูลไปใช้ การใช้เว็บไซต์และเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

โซเด็กซ์โซ่ของวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ โซเด็กซ์โซ่ขอปฏิเสธความรับผิดโดยจำเพาะเจาะจงด้านความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการละเมิดข้อสัญญา การละเมิดอื่นๆ การละเลยเพิกเฉย ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรืออื่นใด ต่อผลลัพธ์หรือความเสียหายพิเศษทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยมิได้ตั้งใจ ซึ่งเป็นผลจากการเชื่อมต่อหรือเข้าถึงการใช้งานเว็บไซต์

ลิงค์ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ www.th.sodexo.com อาจนำผู้ใช้ไปสู่เว็บไซต์อื่นซึ่งโซเด็กซ์โซ่ไม่มีสิทธิ์ในการควบคุม โซเด็กซ์โซ่ขอปฏิเสธความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาของไซต์หนึ่งหรือหลายไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์โซเด็กซ์โซ่

ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อรับรองว่าเนื้อหาใดๆ ที่พวกเขาได้รับจากเว็บไซต์นั้นปราศจากไวรัส

โซเด็กซ์โซ่ไม่รับรองหรือรับประกันว่าการใช้งานเว็บไซต์จะไม่เกิดการหยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด และขอปฏิเสธความรับผิดต่อความเสียหายจากปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือความล้มเหลวด้านการสื่อสารโทรคมนาคมใดๆ ก็ตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้กำหนดขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส การโต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้อง การตีความหมาย และ/หรือ การบังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานนี้จะถูกพิจารณาภายใต้อำนาจตัดสินของศาลเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส

CONTACT US

Please send your inquiries, including feedback and requests for information.

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่