โภชนาการ สุขภาพ และความกินดีอยู่ดี

ในฐานะผู้นำธุรกิจบริการอาหารระดับโลก โซเด็กซ์โซ่มีอำนาจจูงใจด้านอุปนิสัยการรับประทานสำหรับผู้คนมากกว่า 50 ล้านคนจากทั่วโลก

img_corpresp_homepage_sustainable_nutrition

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพและการกินดีอยู่ดี บริษัทจึงนำเสนออาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ได้สมดุล และลดการบริโภคไขมัน น้ำตาล และเกลือ


 

FY 2013 Corporate Responsibility Publications (240x120)
โซเด็กซ์โซ่มีการเผยแพร่เอกสารกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการทำงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม