การอบรมและพัฒนาทักษะ

การอบรมและพัฒนาทักษะคือหัวใจสำคัญของโมเดลธุรกิจ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคือสิ่งที่โซเด็กซ์โซ่ยึดมั่น ความทะเยอทยานของเราจะไม่สามารถเป็นจริงได้เลยหากปราศจากความร่วมมือของพนักงาน 427,000 คนของกลุ่มที่ทำงานอยู่ทั่วโลก เนื่องจากพนักงานแต่ละคนคือตัวแปรสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าและผู้บริโภค ในฐานะผู้จ้างงานรายใหญ่อันดับ 19 ของโลก การพัฒนาความสามารถของพนักงานบริษัทจึงเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งของโซเด็กซ์โซ่

training

โลกแห่งโอกาส

พนักงานของโซเด็กซ์โซ่จะได้ประโยชน์จากโอกาสในการพัฒนาความสามารถตลอดอายุการทำงาน ไม่ว่าพวกเขาจะมีตำแหน่งหรือความรับผิดชอบระดับใดก็ตาม:

  • โปรแกรมปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่เพื่อทำความเข้าใจบริการและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของโซเด็กซ์โซ่
  • การอบรมแบบเดี่ยวและกลุ่มตามแผนงานประจำปีของบริษัท
  • ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาส่วนบุคคล: การให้คำปรึกษาสำหรับผู้จัดการ, การอบรมพนักงานใหม่, "ระบบบัดดี้" ซึ่งจับคู่ผู้เชี่ยวชาญกับผู้เริ่มต้น
  • โปรแกรมต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การสร้างคุณสมบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น โปรแกรมอบรมเพื่อเป็นผู้จัดการไซต์

การอบรมอย่างสม่ำเสมอนำไปสู่ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร

ร้อยละ 85 ของพนักงานอยากทำงานกับโซเด็กซ์โซ่มากกว่าบริษัทคู่แข่ง

ติดต่อเรา

โปรดส่งคำถาม และความคิดเห็นหรือการขอข้อมูลมาที่